електронная книга

«Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти»

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.

Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти – наукове рецензоване електронне видання, яке постачає читачам контент у миттєвому відкритому доступі.

Наукова сфера: педагогічні науки

Тематика: актуальні тенденції розвитку професійної освіти; теорія та практика професійної підготовки майбутніх учителів.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки» / наказ Міністерства освіти і науки України № 820 від 11.07.2016 р.