The scientific electronic publication:
«PROFESSIONALISM OF THE TEACHER: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS»

Issue №5 (2017) Part 1

Recommended for publication by the decision of Academic Council SHEE “DSPU” (Protocol № 8 April, 27, 2017)

LITERATURE FOR CHILDREN IN PRE-SCHOOL, SCHOOL AND HOME EDUCATION

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

UDC

028.5

Name

Izabela Kiełtyk-Zaborowska

Name of the article

LITERATURE FOR CHILDREN IN PRE-SCHOOL, SCHOOL AND HOME EDUCATION

Abstract

 

The issue, disclosed in the article, is still relevant, because it supports a child’s creative activity through his/her contact with the literature. Moreover, a book genres influence the linguistic awareness, aesthetic sensitivity, develops the imagination and the ability to speak properly. Developing reading habits and close contact with art positively affects the child. So the aim of the article is to show the importance of supporting the child in creative tasks using the fiction texts.

Much attention is given to the fact that literature for children in pre-school, school and home education influences the expansion of a child’s vocabulary and imagination. Constant complementation of teachers’ and parents’ activities in shaping reading interests of children influences their versatile development. Books evoke emotions, they teach how to behave in a proper way and they enrich the awareness of the surrounding world. Both teachers and parents should choose the right texts for a young reader taking into consideration his/her perceptive skills. Ever present humour in belles-lettres for children (vocabulary, situational humour or the protagonists in the books) definitely provides children with joy and positive emotions. The contact with belles-lettres texts allows to develop interests of children connected with stage, theatre or music which is frequently a meaningful element of plays based on books for young children.

It is also reported that both poetry and prose texts should be included into young readers’ collection. But the text should be adapted to the child’s perceptual abilities, in terms of form, content, and language. Family reading is important for developing the child’s reading interests, becoming one of the participants influencing the cultural environment of the family.

The author concludes that supporting children in creative tasks using fiction texts and their forms such as theater, press, radio, television develops imagination, influences vocabulary enrichment, and the ability to use language material correctly. Regardless of the developmental condition of the child, reading contact with literary text positively influences his /her emotions. Encouraging reading, both parents and teachers play a huge role in the aesthetic and mental education of a child.

Key words

literature for children; parents – teachers cooperation, other forms of promoting literature for children; linguistic intelligence; forms of development.

References                                                               
 1. Gardner H. Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce, Warszawa 2009, MT Biznes Sp. z o.o.
 2. Czelakowska D. Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
 3. Czelakowska D. Twórczość a kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1996.
 4. Fiutowska T., Rumuńska A. Dziecko w domu i w przedszkolu. Vademecum dla rodziców i nauczycieli, Oficyna Wydawniczo- Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2010.
 5. Frycie S., Ziółkowska- Sobecka M. Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży, Wyd. Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., Piotrków Trybunalski 1999.
 6. Kopik A., Zatorska M. Dziecko w świecie…wielu inteligencji edukacyjnych, // Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości, t. I, pod red. Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 114-123.
 7. Krasoń K. Ruchowo- przestrzenna analiza utworu literackiego a specyfika odbioru dziecięcego, // Książka dla dziecka wczoraj, dziś, jutro, pod red. Krystyny Heskiej- Kwaśniewicz, Ireny Sochy, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, s. 82-98.
 8. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych. Zarys metodyki, pod red. Jerzego Kujawińskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
 9. Sufa B. Wspomaganie twórczej aktywności językowej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, // Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, pod red. Ireny Adamek, Zuzanny Zbróg, Wyd. LIBRON, Kraków 2011, s. 51- 68.
 10. Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, ed. Ireny Adamek, Zuzanny Zbróg, Kraków 2011, Wydawnictwo LIBRON.
 11. Zyzik E. Współpraca szkoły z rodzicami dzieci w młodszym wieku szkolnym, // Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, pod red. Ireny Adamek, Zuzanny Zbróg, Wyd. LIBRON, Kraków 2011, s. 165 – 181.
References (Translated and Transliterated)
 1. Gardner H. Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce, Warszawa 2009, MT Biznes Sp. z o.o.
 2. Czelakowska D. Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
 3. Czelakowska D. Twórczość a kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1996.
 4. Fiutowska T., Rumuńska A. Dziecko w domu i w przedszkolu. Vademecum dla rodziców i nauczycieli, Oficyna Wydawniczo- Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2010.
 5. Frycie S., Ziółkowska- Sobecka M. Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży, Wyd. Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., Piotrków Trybunalski 1999.
 6. Kopik A., Zatorska M. Dziecko w świecie…wielu inteligencji edukacyjnych, // Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości, t. I, pod red. Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 114-123.
 7. Krasoń K. Ruchowo- przestrzenna analiza utworu literackiego a specyfika odbioru dziecięcego, // Książka dla dziecka wczoraj, dziś, jutro, pod red. Krystyny Heskiej- Kwaśniewicz, Ireny Sochy, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, s. 82-98.
 8. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych. Zarys metodyki, pod red. Jerzego Kujawińskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
 9. Sufa B. Wspomaganie twórczej aktywności językowej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, // Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, pod red. Ireny Adamek, Zuzanny Zbróg, Wyd. LIBRON, Kraków 2011, s. 51- 68.
 10. Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, ed. Ireny Adamek, Zuzanny Zbróg, Kraków 2011, Wydawnictwo LIBRON.
 11. Zyzik E. Współpraca szkoły z rodzicami dzieci w młodszym wieku szkolnym, // Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, pod red. Ireny Adamek, Zuzanny Zbróg, Wyd. LIBRON, Kraków 2011, s. 165 – 181.
Pages 5-14

Full text of the article

Links

http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/1.%20Keltyk%20s.5-14.pdf

 

 

About the journal

The scientific issue “Professionalism of the Teacher: Theoretical and Methodological Aspects” is an educational journal that is dedicated to the problems of training specialists in various fields of study, a wide range of issues of innovative developing modern education and scientific research in this line.