Підготовка фахівців хореографії для роботи в загальноосвітній школі

УДК

378.016:793.31 (477)

Ім'я

Володимир Котов

Назва статті

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ХОРЕОГРАФІЇ ДЛЯ РОБОТИ В Загальноосвітній школі

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі педагогіки сучасного мистецтва – підготовці майбутніх фахівців з хореографії для роботи в загальноосвітній школі. Численні дослідження стали вагомим внеском у розробку питань формування майстерності хореографа. Ці роботи присвячені загальним аспектам професійної підготовки вчителя хореографії (Л. Андрощук, О. Бурля, О. Реброва та ін.); питання теорії та методики класичного танцю (Н. Базарова, Г. Березова, В. Писарєв та ін.), народно-сценічного танцю (К. ​​Зацепін, Т. Ткаченко, Ю. Чурко), українського танцю (К. ​​Василенко , В. Верховинець, С. Зубатов та ін.), мистецтво хореографа (П. Білаш, Р. Захаров, І. Смирнов, В. Шевченко); професійна підготовка вчителя мистецтва (Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька та ін.).

Вирішення цієї проблеми викликано низкою суспільно-політичних подій в Україні, реформуванням шкільної освіти та впровадженням педагогіки партнерства, втіленням проблем національного виховання та формування в школярів загальнолюдських цінностей тощо. Майбутні хореографи, які навчаються в Педагогічні університети для управління дитячими танцювальними колективами повинні активно залучатися до створення власних постановок танцювальних різних жанрів для школярів різного віку. Це сприяє формуванню у хореографів професійної компетентності та педагогічної майстерності.

Запропоновано авторську розробку хореографічної мініатюри «Весняна фантазія». Вона спрямована не лише на естетичний та фізичний розвиток школярів, а й на формування у них любові до природи. Автор дійшов висновку, що в контексті реформування шкільної освіти особлива увага приділяється не лише навчанню, а й вихованню школярів. Саме шкільний хореографічний гурток і педагог-хореограф безпосередньо впливають на розвиток морально-естетичних, художніх якостей дітей. Успіх реалізації педагогічного процесу в хореографічній групі залежить від професійної готовності майбутнього балетмейстера, від отриманих хореографічно-педагогічних знань, умінь і навичок. Щоб допомогти вчителю,

Ключові слова професійний тренінг; майбутні викладачі хореографії; естетичне виховання; загальноосвітня школа.