Курс «Iсторія початкової освіти в Україні» під час професійної підготовки майбутніх докторів філософії у початкової освіти

УДК

373 (091) : 378

Ім'я

Інна Хижняк

Назва статті

КУРС «ІСТОРІЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ» ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ У ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Анотація

У статті автор зазначає, що впровадження вченого ступеня «доктор філософії» (PhD) у практику вищої освіти призвело до необхідності формування нових освітньо-професійних та освітньо-наукових навчальних планів відповідно до предметної галузі. специфіка. У зв’язку з цим, протягом останніх трьох років в українському науковому світі активно обговорюється питання підготовки докторів філософії в різних галузях освіти, і на сьогоднішній день з цього приводу вже ведеться широке дослідження. У проблемному полі підготовки докторів філософії в початковій освіті також є певні досягнення (О. Будник, Л. Гаврилова, Т. Запорожченко, Л. Коваль, О. Комар, А. Крамаренко, І. Пальшкова, Л. Пєтухова, Р. Прима, О. Варецька та ін.). однак, Питання про необхідність додавання курсу «Історія початкової освіти в Україні» до їх навчальних програм не стало предметом окремого наукового обговорення. У той же час, аналізуючи навчальні плани підготовки докторів філософії в США та Великобританії, багато вчених наголошують на наявності курсів історичного напряму майже в кожному з них у предметній галузі.

Враховуючи все це, автор обґрунтовує важливість створення курсу «Історія початкової освіти в Україні», включення його до програми кандидатів наук у початковій освіті та висвітлення досвіду впровадження цієї дисципліни в практику вищої школи. навчального процесу в університеті. Зміст навчального курсу, на думку автора, має містити два змістових модулі: 1) генезис початкової школи в Україні; 2) Українська система підготовки вчителів початкової школи. Наразі,

Перспективами подальших досліджень, на думку автора, є удосконалення навчальної програми дисципліни шляхом розширення її змісту шляхом порівняльного аналізу з подібними процесами в освітніх системах інших країн, а також визначення оптимального переліку суміжних курсів у навчальному плані підготовки. докторів філософії в початковій освіті для взаємопов'язаного формування в аспірантів ключових, інтегральних та фахових компетентностей.

Ключові слова початкова освіта; історія початкової освіти; професійний тренінг; навчальний план; Доктор філософії; вчитель початкових класів.