Видавець:

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

Поштова адреса:

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Факультет початкової, технологічної та професійної освіти

Кафедра теорії та практики початкової освіти

Донецька область, Україна