Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378:81'243:004

Автор статті 

Олена Бескорса

Назва статті ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Анотація Стаття присвячена можливості використання Інтернет ресурсів у навчанні англійської мови. Зазначено, що в сучасному суспільстві головною метою вивчення англійської мови є оволодіння комунікативними вміннями в усіх видах мовленнєвої діяльності і готовність до іншомовного спілкування на міжособистісному та міжкультурному рівнях. Автор доводить, що досягненню цієї мети сприяє застосування новітніх здобутків інформаційного суспільства. З-поміж найбільш уживаних Інтернет ресурсів особливу увагу приділено таким послугам: електронна пошта, листи розсилки, дискусійні групи, телеконференції, розмови в режимі реального часу (чати), можливість публікації в Інтернеті власної інформації тощо. Головними функціями Інтернету під час навчання англійської мови, на думку автора, є інформаційна та телекомунікаційна. Проілюстровано можливість практичного використання Інтернету під час занять з англійської мови.
Ключові слова Інтернет ресурси, навчання англійської мови, комунікативна компетенція, інформаційна функція, електронна пошта, листи розсилки, дискусійні групи, телеконференції, чат.
Список використаних джерел                                                               
 1. Dempsey, James X. Protecting the Human Rights to Freedom and Expression on the Internet  / Dempsey, James X., Weitzner, Daniel J. // Regardless of Frontiers [E-resource]. –  Режим доступу: http://gilc.org/speech/report/
 2. Intenet World Stats. – [E-resource]. – Режим доступу: http://www.internetworldstats.com/stats4.htm  
 3. Mills Steven C. Using the Internet for Active Teaching and Learning / Steven C. Mills. – New Jersey : Pearson Education, 2006. – 243 p.
 4. Nikolayeva S. Contemporary tendencies in foreign language learning, teaching, assessment / S.  Nikolayeva // Іноземні мови , 2002. – №4. – С. 34-44.
 5. Pritchard Alan. Effective Teaching with Internet Technologies. Pedagogy and Practece / Alan Pritchard. – London : Paul Chapman Publishing, 2007. –  145 p.
 6. Teeler Dede. How to Use the Internet in ELT / Dede Teeler, Peta Grey. – Oxfordshire : Bluestone Press, 2000. – 120 p. 
References (Translated and Transliterated)
 1. Dempsey, James X. Protecting the Human Rights to Freedom and Expression on the Internet / Dempsey, James X., Weitzner, Daniel J. // Regardless of Frontiers [E-resource]. –  Режим доступу: http://gilc.org / speech/report / (in English)
 2. Intenet World Stats. – [E-resource]. – Режим доступу: http://www.internetworldstats.com/stats4.htm (in English)
 3. Mills Steven C. Using the Internet for Active Teaching and Learning / Steven C. Mills. – New Jersey : Pearson Education, 2006. – 243 p. (in English)
 4. Nikolayeva S. Contemporary tendencies in foreign language learning, teaching, assessment / S.  Nikolayeva // Foreign Languages, 2002 . – №4. – С. 34-44. (in English)
 5. Pritchard Alan. Effective Teaching with Internet Technologies. Pedagogy and Practece / Alan Pritchard. – London : Paul Chapman Publishing, 2007. – 145 p. (in English)
 6. Teeler Dede. How to Use the Internet in ELT / Dede Teeler, Peta Grey. – Oxfordshire : Bluestone Press, 2000. – 120 p. (in English)
Сторінки 141-147

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.