Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
 1. Бескорса Олена Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і практики початкової освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 2. Бєльська Тамара Сергіївна – магістрантка факультету підготовки вчителів початкових класів, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 3. Василевський Владислав Сергійович – аспірант кафедри здоров’я людини та фізичного виховання, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 4. Гаврілова Людмила Гаврилівна– доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і практики початкової освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 5. Дичко Владислав Вікторович–доктор біологічних наук, професор кафедри здоров’я людини та фізичного виховання, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 6. Дичко Данило Владиславович–аспірант кафедри здоров’я людини та фізичного виховання ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 7. Дичко Олена Анатоліївна–кандидат біологічних наук, доцент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 8. Другов Міхаіл Сергійович– кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і практики початкової освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 9. Інь Маоюань – кандидат педагогічних наук, Муданьцзяньський педагогічний університет, Муданьцзянь, КНР.
 10. Ішутіна Олена Євгенівна – асистент, аспірант кафедри теорії і практики початкової освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 11. Козир Алла Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування, Інститут мистецтв НПУ імені М. П. Драгоманова.
 12. Лобачова Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії і практики початкової освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 13. Львов Олександр Сергійович –асистент кафедри патофізіології, Луганський державний медичний університет.
 14. Павлович Анна Юріївна– здобувач вищої освіти факультету підготовки вчителів початкових класів, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 15. Панасенко Елліна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри практичної психології, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 16. Помирча Світлана Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики початкової освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 17. Прийменко Людмила Валентинівна – аспірантка кафедри педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 18. Ричкова Маргарита Юріївна – аспірантка кафедри педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 19. Сиротенко Валерій Павлович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики початкової освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 20. Тан Цземін – аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування, Інститут мистецтв НПУ імені М. П. Драгоманова.
 21. Федь Ірина Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і практики початкової освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 22. Хващевська Ольга Олександрівна – асистент кафедри теорії і практики початкової освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 23. Хижняк Інна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і практики початкової освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 24. Шейкаш Аліна Олегівна– здобувач вищої освіти факультету підготовки вчителів початкових класів, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
 25. Шейко Віталій Ілліч – доктор біологічних наук, професор Київський університет імені Бориса Грінченка.
 26. Ябурова Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і практики початкової освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.