Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Гаврілова Л. Г. Науково-методологічні підходи до аналізу професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів 7
Козир А. В. Історико-педагогічний вимір майстерності вчителів 17
Lobachova I. Principles of Forming Foreign Language Communicative Competence of Prospective Teachers of English 28
Панасенко Е. А. Підготовка майбутнього вчителя до дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх школах 35
Тан Цземін. Основні підходи до музичного навчання учнів у Китаї 46

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Інь Маоюань. Вплив національних та європейських традицій у вокальній педагогіці Китаю 55
Помирча С. В., Бєльська Т. С. Особливості семантики емоційності та експресивності в структурі слова 64
Сиротенко В. П. Від Майдану до Майдану: проблематика творів, присвячених Майдану 2004 року та Революції Гідності 72
Федь І. Є., Шейкаш А. О. Працелюбство в системі творчого розвитку молодшого школяра 87
Хващевська О. О. Трудове виховання як чинник соціалізації особистості сільського учня (друга половина ХХ століття) 94

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Дичко В. В., Дичко Д. В., Василевський В. С. Вивчення показників рухової активності дітей із патологією зору 103

Дичко О. А. Рівень адаптаційної напруги організму дітей шкільного віку (7 – 10 років) зі сколіозом

111
Ричкова М. Ю. Становлення та розвиток фізичного виховання у вищій школі США 121
Шейко В. І., Львов А. С. Развитие двигательных качеств и их зависимость от конституции тела у студентов медицинской группы 131

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

Бескорса О. С. Використання інтернет ресурсів у навчанні англійської мови 141
Другов М. С. Форми та методи діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді в напрямі адаптації підростаючого покоління до повноцінного життя в суспільстві 148
Ішутіна О. Є. Використання інтерактивних технологій у моніторингу професійної лінгвометодичної компетентності студентів-філологів 155
Прийменко Л. В. Зародження і формування медіаосвіти як засобу виховання культури особистості в системі освіти Канади 164
Хижняк І. А. Жанри електронної лінгвометодики для початкової школи 172
Ябурова О. В., Павлович А. Ю. Використання дидактичної гри в навчанні молодших школярів іноземних мов 180

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.