Особливості застосування технології асоціативного навчання англійської мови в початковій школі

УДК

371.333:372.881.111.1

Автор статті

Ірина Лобачова

Назва статті

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АСОЦІАТИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація

Cтаттю присвячено проблемі застосування технології асоціативного навчання в початковій школі та особливостям її імплементації під час навчання англійської мови молодших школярів. З’ясовано, що сучасний учень початкової школи повинен уміти творчо мислити, самостійно вирішувати поставлені завдання, знаходити асоціативні зв’язки між предметами, бути здатним до міжкультурної комунікації. Для формування таких здібностей в учня молодшого шкільного віку вчителю необхідно володіти інноваційними технологіями навчання, які оптимізують та інтенсифікують освітній процес. Визначено, що однією з найпродуктивніших технологій початкової школи є технологія асоціативного навчання англійської мови школярів, бо вона цілком відповідає новим цілям і завданням навчання іноземних мов у початковій школі, індивідуальним і віковим особливостям, потребам, інтересам учнів молодшого шкільного віку. З’ясовано, що за допомогою технології асоціативного навчання можна організувати процес вивчення іноземної мови на основі реальних, активних дій із предметами, на доступному для учнів рівні з урахуванням як вербальних, так і невербальних способів комунікації. Розглянуто найефективніший метод навчання іноземної мови – метод Mind Mapping, який допомагає продуктивно мислити, самостійно будувати свої думки, установлювати асоціативні зв’язки та створює передумови для інтерактивної міжкультурної комунікації.

Ключові слова асоціативний зв’язок; інноваційні технології навчання; розумна карта; технологія асоціативного навчання; учень молодшого шкільного віку.