Інтерпретація музичного твору: теоретичні аспекти

УДК

378.147:781.68

Автор статті Людмила Гаврілова,Лілія Псарьова
Назва статті

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МУЗИЧНОГО ТВОРУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Анотація У статті проаналізовані сучасні наукові погляди на проблему інтерпретації музичного твору, пов’язану з опануванням виконавської майстерності майбутніми музикантами. Різні аспекти проблеми інтерпретації розглядаються у філософсько-естетичних наукових джерелах, культурології та соціології, проте основний акцент автори статті роблять на вивченні музикознавчих та музично-педагогічних підходів до цієї проблеми. Інтерпретація музичного твору, на думку авторів, є певним ступенем його розуміння, освоєння, сприйняття та естетичної оцінки. Наведені музикознавчі різновиди інтерпретацій (редакторська, виконавська, композиторська тощо). Особливий акцент зроблено на вивченні специфіки виконавської інтерпретації музичного твору. Підкреслюється взаємодія композиторського та виконавського стилю на всіх рівнях виконавської інтерпретації. Виділено чотири етапи процесу інтерпретації музичного твору: виникнення художнього задуму, його формування, реалізація, перевірка та оцінка. Наведено поняття художньо-педагогічної інтерпретації як суб’єктивної інтегрованої інтерпретації творів мистецтв, що збагачує музичний образ, повніше розкриває його зміст, ураховує специфіку композиторського й виконавського стилю. Художньо-педагогічна інтерпретація пропонується для використання у професійній підготовці майбутніх фахівців-музикантів як найбільш ефективний вид інтерпретаційної діяльності.
Ключові слова інтерпретація; музичне виконавство; художньо-педагогічна інтерпретація; етапи інтерпретації музичного твору.
Список використаних джерел
  1. Котляревська О.І. Варіативний потенціал музичного твору: культурологічний аспект інтерпретування: автореф. дис… канд. мистецтвознавства; 17.00.03 / Котляревська О.І. – Київ : Національна музична академія України ім.П.І.Чайковського, 1996. – 19 с.
  2. ЛісунД. В. Інтерпретація музичного твору як засіб розвитку емоційної сфери творчої особистості музиканта-виконавця [Електронний ресурс] / Д.В.Лісун.
  3. Ляшенко О. Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору в професійній підготовці майбутніх учителів музики: автореф. дис… канд.пед.наук; 13.00.04 / О.Ляшенко. – Київ : НПУ імені МП.Драгоманова, 2001. – 22с.
  4. Ляшенко О.Художньо-педагогічна інтерпретація музичних творів / О.Ляшенко // Мистецтво та освіта. – №4. – 1999. – С.54 – 57.
  5. Москаленко В.Г. Аналіз у ракурсі музикознавчої інтерпретації / В.Г.Москаленко // Часопис Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського : науковий журнал. – № 1. – К. : НМАУ ім.П.І.Чайковського, 2008. – С.106 – 111.
  6. Полубоярина І.І. Проблема інтерпретації музичного твору в процесі професійної підготовки музично обдарованих студентів / І.І.Полубоярина // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – №1 (8). – 2013. – С.70 – 73.
  7. Философский энциклопедический словарь. – Изд. 2. – М. : Сов.Энциклоп., 1989. – С. 220.
  8. Щербініна О.М. Пізнання музичного стилю: теорія, методика, практика : електронний навчальний посібник [Електронний ресурс] / О.М.Щербініна, М.А.Щербінін. – Ніжин : НДУ імені М.Гоголя, 2014.