Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

МЕТОД ДРАМАТИЗАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ РИТМІКО-ІНТОНАЦІЙНИХ НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

373.3.091.33:81’243              

Автор статті  Олена Бескорса
Назва статті

МЕТОД ДРАМАТИЗАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ РИТМІКО-ІНТОНАЦІЙНИХ НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Анотація

Стаття присвячена проблемі використання методу драматизації як засобу формування ритміко-інтонаційних навичок молодших школярів. Головним завданням вивчення іноземної мови на початковому етапі є навчити учнів спілкуватися в усній та писемній формі. Автор доводить, що метод драматизації вдало інтегрує всі види мовленнєвої діяльності. Зазначено, що застосування цього методу переносить акцент з навчання граматично правильного мовлення на навчання виразного та ефективного мовленнєвого спілкування. Виявлено, що застосування технік драматизації підвищує мотивацію учнів початкової школи до досконалого навичками усного мовлення, забезпечує позитивний психологічний клімат. Формування ритміко-інтонаційних навичок відбувається у два етапи (демонстрація та відтворення) з уведенням вправ із використанням методу драматизації. Доведено, що цей метод сприяє формуванню вмінь самостійного оцінювання молодшими школярами рівня сформованості ритміко-інтонаційних навичок.

Ключові слова молодші школярі; ритміко-інтонаційні навички; метод драматизації; етап демонстрації; етап автоматизації; мовленнєві навички.
Список використаних джерел                                                               
 1. РоманС. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі / С. В. Роман. – К. : Ленвіт, 2005. – 207 с.
 2. Carkin G. Drama for pronunciation/ G. Carkin// Essential Teacher : ET Volume1 :ET5. – December.– 2004. - P. 58
 3. Darv, Steve. Rhythm / Steve Darv, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.teachingenglish.org.uk/article/rhythm.
 4. Drama for Pronunciation // Complete Links. – Volume 1, Issue 5, 2004, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.tesol.org/read-and-publish/journals/other-serial-publications/compleat-links/compleat-links-volume-1-issue-5-(winter-2004)/drama-for-pronunciation
 5. Kenworthy, Joanne. Teaching English Pronunciation / Joanne Kenworthy. – USA : Longman, 1988. – 164 p.
 6. Wessels C. Using drama voice techniques in the teaching of pronunciation/Wessels, K. Lawrence//Approaches to pronunciation teaching / Ed. A. Brown. – Hemel Hempstead : Prentice Hall International, 1995. – P. 29-37.
References (Translated and Transliterated)
 1. Roman, S.V. (2005) Metodyka navchannia angliiskoi movy u pochatkovii shkoli [Methodology of the English language teaching at primary school]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].
 2. Carkin G. Drama for pronunciation/Carkin//Essential Teacher: ET Volume1 :ET1.5. – December. – 2004. – P. 58 [in English].
 3. Darv, Steve. Rhythm / Steve Darv, Retrieves from http://www.teachingenglish.org.uk/article/rhythm [in English].
 4. Drama for Pronunciation // Complete Links. – Volume 1, Issue 5, 2004, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.tesol.org/read-and-publish/journals/other-serial-publications/compleat-links/compleat-links-volume-1-issue-5-(winter-2004)/drama-for-pronunciation [in English].
 5. Kenworthy, Joanne. Teaching English Pronunciation / Joanne Kenworthy. – USA : Longman, 1988. – 164 p. [in English].
 6. Wessels C. Using drama voice techniques in the teaching of pronunciation/Wessels, K. Lawrence// Approaches to pronunciation teaching / Ed. A. Brown. – Hemel Hempstead : Prentice Hall International,1995. – P. 29-37 [in English].
Сторінки 179-185

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/18.%20Beskorsa_S_179-185.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.