Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНІЙ, ШКІЛЬНІЙ І ДОМАШНІЙ ОСВІТІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

028.5   

Автор статті 

Ізабела Келтик – Заборовська

Назва статті

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНІЙ, ШКІЛЬНІЙ І ДОМАШНІЙ ОСВІТІ

Анотація

Література для дітей у дошкільній, шкільній і домашній освіті впливає на розвиток словникового запасу та уяви дитини. Взаємодоповнюваність дій учителів і батьків у формуванні читацьких  інтересів дитини впливає на її гармонійний розвиток. Книга викликає емоції, навчає правильній поведінці, збагачує знання про довкілля. І вчителі, і батьки повинні піклуватися про правильний добір текстів, призначених для юних читачів відповідно можливостей їхнього сприймання. Властивий дитячим текстам словесний гумор надає їх реципієнтам безліч радості та позитивних емоцій. Творча робота з дитячими текстами надає багато можливостей для розвитку інтересів дітей, пов’язаних зі сценою, театром або музикою, під час інсценізацій за мотивами книжок для наймолодших

Ключові слова дитяча література; співпраця батьків і вчителів; лінгвістичний інтелект; форми розвитку.
Список використаних джерел                                                               
 1. Gardner H. Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce, Warszawa 2009, MT Biznes Sp. z o.o.
 2. Czelakowska D. Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
 3. Czelakowska D. Twórczość a kształcenie zyka dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1996.
 4. Fiutowska T., Rumuńska A. Dziecko w domu i w przedszkolu. Vademecum dla rodziców i nauczycieli, Oficyna Wydawniczo- Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2010.
 5. Frycie S., Ziółkowska- Sobecka M. Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży, Wyd. Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., Piotrków Trybunalski 1999.
 6. Kopik A., Zatorska M. Dziecko w świecie…wielu inteligencji edukacyjnych, // Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości, t. I, pod red. Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 114-123.
 7. Krasoń K. Ruchowo- przestrzenna analiza utworu literackiego a specyfika odbioru dziecięcego, // Książka dla dziecka wczoraj, dziś, jutro, pod red. Krystyny Heskiej- Kwaśniewicz, Ireny Sochy, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, s. 82-98.
 8. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych. Zarys metodyki, pod red. Jerzego Kujawińskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
 9. Sufa B. Wspomaganie twórczej aktywności językowej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, // Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, pod red. Ireny Adamek, Zuzanny Zbróg, Wyd. LIBRON, Kraków 2011, s. 51- 68.
 10. Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, ed. Ireny Adamek, Zuzanny Zbróg, Kraków 2011, Wydawnictwo LIBRON.Zyzik E. Współpraca szkoły z rodzicami dzieci w młodszym wieku szkolnym, // Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, pod red. Ireny Adamek, Zuzanny Zbróg, Wyd. LIBRON, Kraków 2011, s. 165 – 181.

               

References (Translated and Transliterated)
 1. Gardner H. Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce, Warszawa 2009, MT Biznes Sp. z o.o.
 2. Czelakowska D. Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
 3. Czelakowska D. Twórczość a kształcenie zyka dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1996.
 4. Fiutowska T., Rumuńska A. Dziecko w domu i w przedszkolu. Vademecum dla rodziców i nauczycieli, Oficyna Wydawniczo- Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2010.
 5. Frycie S., Ziółkowska- Sobecka M. Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży, Wyd. Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., Piotrków Trybunalski 1999.
 6. Kopik A., Zatorska M. Dziecko w świecie…wielu inteligencji edukacyjnych, // Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości, t. I, pod red. Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 114-123.
 7. Krasoń K. Ruchowo- przestrzenna analiza utworu literackiego a specyfika odbioru dziecięcego, // Książka dla dziecka wczoraj, dziś, jutro, pod red. Krystyny Heskiej- Kwaśniewicz, Ireny Sochy, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, s. 82-98.
 8. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych. Zarys metodyki, pod red. Jerzego Kujawińskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
 9. Sufa B. Wspomaganie twórczej aktywności językowej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, // Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, pod red. Ireny Adamek, Zuzanny Zbróg, Wyd. LIBRON, Kraków 2011, s. 51- 68.
 10. Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, ed. Ireny Adamek, Zuzanny Zbróg, Kraków 2011, Wydawnictwo LIBRON.
 11. Zyzik E. Współpraca szkoły z rodzicami dzieci w młodszym wieku szkolnym, // Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, pod red. Ireny Adamek, Zuzanny Zbróg, Wyd. LIBRON, Kraków 2011, s. 165 – 181.
Сторінки 5-14

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/1.%20Keltyk%20s.5-14.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.