Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ОЛЕКСАНДРА ПОДГОРОДЕЦЬКА – ЗАСЛУЖЕНА ДІЯЧКА В СПРАВІ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ ПОЛЯКІВ ЗА КОРДОНОМ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

37(477)(091):371(438)(043.5)  

Автор статті 

Oльга Замецька-Галас

Назва статті

ОЛЕКСАНДРА ПОДГОРОДЕЦЬКА – ЗАСЛУЖЕНА ДІЯЧКА В СПРАВІ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ ПОЛЯКІВ ЗА КОРДОНОМ

Анотація

Виховання молодого покоління поляків, які  народилися і здобули освіту у вільному, демократичному світі, виховання в дусі патріотизму, усвідомлення власного  коріння, знання  польської мови і культури, – усі ці складні завдання стояли перед польськими громадами, які  проживали у вигнанні після Другої світової війни. Такі завдання ставлять перед собою поляки, які проживають у Великобританії, серед яких особливе місце займає Олександра Подгородецька – учитель, освітній активіст і багатолітній президент Освітнього польського товариства, організації, яка створювала мовні школи для дітей польських іммігрантів. Крім того, вона була редактором кількох журналів для дітей, серед яких: «Діти» і «Молоді друзі разом»

Ключові слова національна ідентичність; освіта;  національне виховання; молодь; еміграція.
Список використаних джерел                                                               
 1. Radzik T. Polska Macierz Szkolna Zagranicą 1953-1993, Wyd. Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej, Lublin, 1995.
 2. Radzik T. Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej, Lublin,
 3. Radzik T. Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945-1990), Wyd. Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej, Lublin, 1991.
 4. Podhorodecka A. W służbie oświacie. 50 lat Polskiej Macierzy Szkolnej 1953-2003, Wyd. Polska Macierz Szkolna, Londyn, 2003, s. 191.
 5. Podhorodecka A. Ostatnie dziesięciolecieHistoria Polskiej Macierzy Szkolnej 2003-2013, Wyd. Polska Macierz Szkolna, Londyn, 2013.
 6. Adamiak-Pawelec E. Leksykon nauczycieli polskich szkół przedmiotów ojczystych w Londynie w latach 1950-2010, Wyd. Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 2012.
 7. Zamecka-Zalas O. Współpraca rodziny i szkoły w zakresie wychowania ojczystego dziecka w szkołach sobotnich w wielkiej Brytanii, // Obraz rodziny i szkoły w ujęciu interdyscyplinarnym, pod red. O. Zameckiej-Zalas, I. Kiełtyk-Zaborowskiej, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Piotrków Trybunalski, 2016, s. 281-294.
 8. Zamecka-Zalas O. Rola rodziny w wychowaniu ojczystym dziecka na obczyźnie na przykładzie Wielkiej Brytanii (w latach 1945-1989) // „Wychowanie w Rodzinie” T XIV (2/2016), s. 231-250.
 9. Chwasty-Kowalczyk J. Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, 2014.
 10. Encyklopedia polskiej emigracji i polonii , t 4, (P-S), pod red. K. Dopierały, Oficyna Wyd. Kucharski, Toruń 2005, s. 99.
 11. Zechenter K. Po polsku na wyspach, Wyd. PUNO, Londyn, 2016.
 12. Gulbicki P. Z Księciem Karolem w Pałacu Buckingham, „Razem Młodzi Przyjaciele” maj-sierpień, 2013, Rok L, s.12-18.            
References (Translated and Transliterated)
 1. Radzik T. Polska Macierz Szkolna Zagranicą 1953-1993, Wyd. Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej, Lublin, 1995.
 2. Radzik T. Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej, Lublin,
 3. Radzik T. Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945-1990), Wyd. Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej, Lublin, 1991.
 4. Podhorodecka A. W służbie oświacie. 50 lat Polskiej Macierzy Szkolnej 1953-2003, Wyd. Polska Macierz Szkolna, Londyn, 2003, s. 191.
 5. Podhorodecka A. Ostatnie dziesięciolecieHistoria Polskiej Macierzy Szkolnej 2003-2013, Wyd. Polska Macierz Szkolna, Londyn, 2013.
 6. Adamiak-Pawelec E. Leksykon nauczycieli polskich szkół przedmiotów ojczystych w Londynie w latach 1950-2010, Wyd. Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 2012.
 7. Zamecka-Zalas O. Współpraca rodziny i szkoły w zakresie wychowania ojczystego dziecka w szkołach sobotnich w wielkiej Brytanii, // Obraz rodziny i szkoły w ujęciu interdyscyplinarnym, pod red. O. Zameckiej-Zalas, I. Kiełtyk-Zaborowskiej, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Piotrków Trybunalski, 2016, s. 281-294.
 8. Zamecka-Zalas O. Rola rodziny w wychowaniu ojczystym dziecka na obczyźnie na przykładzie Wielkiej Brytanii (w latach 1945-1989) // „Wychowanie w Rodzinie” T XIV (2/2016), s. 231-250.
 9. Chwasty-Kowalczyk J. Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, 2014.
 10. Encyklopedia polskiej emigracji i polonii , t 4, (P-S), pod red. K. Dopierały, Oficyna Wyd. Kucharski, Toruń 2005, s. 99.
 11. Zechenter K. Po polsku na wyspach, Wyd. PUNO, Londyn, 2016.
 12. Gulbicki P. Z Księciem Karolem w Pałacu Buckingham, „Razem Młodzi Przyjaciele” maj-sierpień, 2013, Rok L, s.12-18.
Сторінки 15-25

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/2.%20Zametska%20s.15-25.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.