Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ В ПОЛЬЩІ В СВІТЛІ ЗАКОНОДАВСТВА

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

37.014.3(438)   

Автор статті 

Katarzyna Szymczyk

Назва статті

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ В ПОЛЬЩІ В СВІТЛІ ЗАКОНОДАВСТВА

Анотація

У статті здійснено спробу знайти відповіді на питання щодо майбутньої освіти української національної меншини в Польщі. Представлено аналіз нормативного документу, підписаного Міністерством національної освіти в 2011 році під назвою Strategia Rozwoju Oświaty Mniejszości Ukraińskiej w Polsce (Стратегія розвитку освіти української національної меншини в Польщі) з метою задоволення потреб меншини в галузі освіти. Зазначено, що в цьому документі детально проаналізовано такі проблеми: функціонування шкільної мережі та управління нею, фінансування шкіл, визначення змісту навчання та кола пріоритетних предметів для підтримки національної ідентичності, наявність тестів і іспитів, забезпечення студентів довідниками та іншими навчальними ресурсами, робота вчителів і їхнє методологічне консультування з української мови. Правові положення і рішення в польській освітній системі допомогли визначити характер освітньої політики, що проводиться Республікою Польща, яка ґрунтується на припущенні, що мови національних меншин, етнічних меншин і регіональні мови є культурним надбанням, яке вимагає захисту і підтримки.

Ключові слова політика Польщі в галузі освіти; національні меншини; українська меншина; законодавство.
Список використаних джерел                                                               
 1. Abkowicz L. Strategia rozwoju oświaty mniejszości ukraińskiej w Polsce, http://nadbuhom.pl/art_2495.html
 2. Dane Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. kuratorium.waw.pl/.../1167,System-Informacji-Oswiatowej-wedlug-stanu-na-30-wrzesnia-2013
 3. Edukacja mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym w Polsce 2010-2011, oprac. B. Machul-Telus, M. Majewska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
 4. Informacja na temat mniejszości narodowych i etnicznych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii oświatowej subwencji ogólnej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN, Warszawa, 2012.
 5. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dziennik Ustaw [dalej Dz. U.] z 1997 r., nr 78 poz. 483).
 6. Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku, red. L. Adamczuk, S. Łodziński, Warszawa 2006
 7. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, Główny Urząd Statystyczny Warszawa, 2010.
 8. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, Główny Urząd Statystyczny Warszawa, 2015.
 9. Prawa mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych w prawie międzynarodowym i polskim, Kancelaria Senatu 2011 http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/17/plik/ot599.pdf
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977, z późn. zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 listopada 2012 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 263).
 13. Strategia rozwoju oświaty mniejszości ukraińskiej w Polsce, Warszawa 28 czerwca 2011 https://www.mswia.gov.pl/.../9211
 14. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 16. Ustawodawstwo i rozwiązania polskie w zakresie ochrony języków mniejszości. XIX Seminarium Śląskie, [w:] Edukacja mniejszościowa w Polsce – wczoraj – dziś – jutro, Kamień Śląski, 2014.        
References (Translated and Transliterated)
 1. Abkowicz L. Strategia rozwoju oświaty mniejszości ukraińskiej w Polsce, http://nadbuhom.pl/art_2495.html
 2. Dane Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. kuratorium.waw.pl/.../1167,System-Informacji-Oswiatowej-wedlug-stanu-na-30-wrzesnia-2013
 3. Edukacja mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym w Polsce 2010-2011, oprac. B. Machul-Telus, M. Majewska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
 4. Informacja na temat mniejszości narodowych i etnicznych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii oświatowej subwencji ogólnej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN, Warszawa, 2012.
 5. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dziennik Ustaw [dalej Dz. U.] z 1997 r., nr 78 poz. 483).
 6. Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku, red. L. Adamczuk, S. Łodziński, Warszawa 2006
 7. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, Główny Urząd Statystyczny Warszawa, 2010.
 8. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, Główny Urząd Statystyczny Warszawa, 2015.
 9. Prawa mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych w prawie międzynarodowym i polskim, Kancelaria Senatu 2011 http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/17/plik/ot599.pdf
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977, z późn. zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 listopada 2012 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 263).
 13. Strategia rozwoju oświaty mniejszości ukraińskiej w Polsce, Warszawa 28 czerwca 2011 https://www.mswia.gov.pl/.../9211
 14. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 16. Ustawodawstwo i rozwiązania polskie w zakresie ochrony języków mniejszości. XIX Seminarium Śląskie, [w:] Edukacja mniejszościowa w Polsce – wczoraj – dziś – jutro, Kamień Śląski, 2014.
Сторінки 26-36

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/3.%20Zymcyk%20s.%2026-36.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.