Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Зміст

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ЗМІСТ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Козир А. Акмеологічні тенденції розвитку мистецької освіти в сучасному вимірі 5
Воронова Н. Історико-теоретичні аспекти професійної підготовки культурологів в Україні 13
Зайцева А. Модель формування художньо-комунікативної культури майбутніх учителів музики: теоретичний аспект 25
Замороцька В. Компоненти готовності майбутніх учителів музики до співпраці з учнями в освітньому процесі 35
Ліхіцька Л. Інтегрований структурний комплекс мистецької інноваційної діяльності вчителів музичного мистецтва 45
Павлюк Н. Основні принципи формування основ національної культури молодших школярів на уроках музичного мистецтва 52
Котов В. Підготовка фахівців із хореографії до роботи в загальноосвітніх школах 60
Гао Жоцзюнь. Творчо-проективний аспект формування здатності до самоконтролю студентів факультетів мистецтв 69
Руда Г. Музично-ритмічні рухи як ефективний засіб розвитку музичних здібностей учнів початкової школи 76
Чжан Няньхуа. Діагностика художньо-інформаційної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва 83
Шень Цзіньге. Поетапна методика формування співацьких здібностей старшокласників у гуртковій роботі 92

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО- ГУМАНІТАРНИХ, ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Гаврілова Л., Макаренко А. Теоретичні аспекти визначення ефективності наукової діяльності майбутніх докторів філософії в галузі освіти 100
Сергієнко В., Ткаченко С. Особливості підготовки професійно компетентних учителів у системі неперервної освіти 111
Сипченко В., Левченко А. Активні методи навчання як засіб формування мотивації навчальної діяльності студентів 119
Бабійчук С. Першопричини зародження наукової освіти в період становлення античної філософії 128
Ішутіна О. Вивчення стану організації лінгвометодичного моніторингу у вишах України 137
Lobachova I. The Ways of Forming Speech Competence of Prospective Primary School Teachers in the Ukrainian Language & Speech Culture Course 150
Побидайло Н. Формування краєзнавчої компетентності на заняттях із фізичної географії України 159
Помирча С. Практичні аспекти формування правильності мовлення в майбутніх учителів початкової школи 169
Сиротенко В. Моральність без моралізування: особливості розкриття морально-етичної проблематики в дитячих віршах Анатолія Костецького 177
Iaburova Olena. Emotional Intelligence Strategies as the Ways of Improving English Speakers’ Performance in the process of Intercultural Communication 190
Гельжинська Т. Моделювання процесу формування організаційної компетентності майбутніх педагогів трудового навчання під час неперервної професійної підготовки 199
Роздимаха Є. Соціокультурне середовище неформального об’єднання молоді як соціально-педагогічна проблема 208

 АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ

Хижняк І. Курс «Історія початкової освіти в Україні» у фаховій підготовці майбутніх докторів філософії з початкової освіти 218
Бескорса О. Інтеграція на уроках англійської мови в початковій школі в контексті концепції Нової української школи 230
Вікторенко І. Методика опрацювання молодшими школярами літературних текстів різних жанрів на уроках «Я у світі» 239
Федь І. Становлення особистості дитини молодшого шкільного віку в грі 250
Хващевська О. Застосування евристичних методів у навчанні молодших школярів . 259

Завантажити зміст в PDF

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.