Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ АСОЦІАТИВНИХ ВПРАВ ДЛЯ РОБОТИ З ВІММЕЛЬБУХАМИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

372.881.111.1

Автор статті 

Ірина Лобачова

Назва статті

МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ АСОЦІАТИВНИХ ВПРАВ ДЛЯ РОБОТИ З ВІММЕЛЬБУХАМИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація

У статті розкрито методичний аспект використання асоціативних вправ для роботи з ілюстративним матеріалом книжок-розглядинок (виммельбухами) на уроках англійської мови в початковій школі. З’ясовано, що особливого значення набуває навчання іноземної мови молодших школярів 6 – 7 років, вікові особливості яких обумовлюють рухову та моторну активність і значну роль невербального компонента в самовираженні. Визначено, що невербальні дії займають важливе місце в спілкуванні та здійснюють значний вплив на співрозмовника, тому це слід ураховувати при навчанні іншомовної комунікації. Авторкою доведено, що ілюстративний матеріал віммельбухів допомагає реалізувати засади концепції розвитку особистості в міжкультурній діяльності, що відповідає вимогам, які висуває сучасне суспільство до рівня та якості іншомовної освіти. Завдяки використанню асоціативних вправ під час роботи з віммельбухами на уроках англійської мови створюються умови як для розвитку здібностей молодших школярів, так і для підготовки їх до реального спілкування в рамках міжкультурних контактів, у яких необхідно розуміти і використовувати не лише вербальні, але й невербальні засоби спілкування.

Ключові слова асоціативні вправи; віммельбух; міжкультурна комунікація; невербальний компонент; учень початкової школи.
Список використаних джерел                                                               
  1. Невербальні засоби спілкування. (б.д.). Взято з http://pidruchniki.com/1081080640619/dokumentoznavstvo/neverbalni_zasobi_spilkuvannya
  2. Структура невербальної комунікації. (б.д.). Взято з http://stud.com.ua/67644/marketing/struktura_neverbalnoyi_komunikatsiyi
  3. Що змінює для дітей новий закон «Про освіту»? / Українська правда. Життя. (б.д.). Взято з https://life.pravda.com.ua/society/2017/09/28/226693/
  4. Lobachova, I. (2016). Specifics of Implementing Technology of Associative Teaching English at Primary School. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 4, 286−294 . Взято з http://pptma.dn.ua/index.php/uk/arkhiv-vipuskiv/za-2016-rik/336
  5. Lobachova, I. (2017). Pedagogical Conditions of Using a Wimmelbuch at English Lessons at Primary School. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 5 (2), 246−255. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/24.%20Lobachova%20s.%20246-255.pdf
 References (Translated and Transliterated)
  1. Non-verbal means of communication. (n.d.). Retrieved from http://pidruchniki.com/1081080640619/dokumentoznavstvo/neverbalni_zasobi_spilkuvannya
  2. The structure of non-verbal communication. (n.d.). Retrieved from http://stud.com.ua/67644/marketing/struktura_neverbalnoyi_komunikatsiyi
  3. What does the new law "On Education" change for children? / Ukrainian Truth. Life. (n.d.). Retrieved from https://life.pravda.com.ua/society/2017/09/28/226693/
  4. Lobachova, I. (2016). Specifics of Implementing Technology of Associative Teaching English at Primary School. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 4, 286−294. Retrieved from http://pptma.dn.ua/index.php/uk/arkhiv-vipuskiv/za-2016-rik/336
  5. Lobachova, I. (2017). Pedagogical Conditions of Using a Wimmelbuch at English Lessons at Primary School. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 5(2), 246−255. Retrieved from  http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/24.%20Lobachova%20s.%20246-255.pdf
Сторінки 119-126

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/10.%20Lobachova%20119-126.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140589

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.