Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СТРУКТУРА УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ МИСТЕЦТВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

37.015.31:37.091.113

Автор статті 

Євгенія Гринь

Назва статті

СТРУКТУРА УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ МИСТЕЦТВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Анотація

У статті розглядається питання глобальних змін, котрі відбуваються в системі мистецької освіти та висувають нові вимоги до управління мистецькою школою, що так само спричиняє потребу у формуванні нового рівня управлінської компетентності її директора. Подано аналіз наукових підходів до визначення сутності та структури управлінської компетентності директора мистецької школи, спираючись на який, авторка пропонує власне тлумачення цього поняття і розкриває структуру та характеризує основні компоненти управлінської компетентності з урахуванням сучасних суспільних й освітніх інноваційних процесів. Схарактеризовано критерії та рівні сформованості управлінської компетентності директора мистецької школи. Визначено характерологічні риси інноваційної особистості директора мистецької школи в контексті реформування освіти

Ключові слова фотоефект; кванти світла; фотон; закони фотоефекту; рівняння Ейнштейна; квантова фізика; квантова теорія; робота виходу.
Список використаних джерел                                                               
 1. Закон України «Про освіту». № 2145-VIII (2017, 05 вересня). Взято з: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 2. Концепція сучасної мистецької школи (Наказ Міністерства культури України від 20.12.2017 № 1433). Взято з: http://mincult.kmu.gov.ua/document/245318429/Концепція_текст.docx
 3. Васильченко, Л. В. (2007). Управлінська культура і компетентність керівника. Харків : Основа.
 4. Даниленко, Л. І. (2004). Підготовка керівника середнього закладу освіти. Київ : Міленіум.
 5. Козир, А. В. (2017). Акмеологічні тенденції розвитку мистецької освіти в сучасному вимірі. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 6, 5 – 12. Взято з: http://pptma.dn.ua/files/2017/6/1.%20Kozyr%205-12.pdf
 6. Локшин, В. С. (2015). Професійна компетентність майбутніх менеджерів соціокультурної сфери в контексті модернізації вищої освіти. Автореф. дис. д-ра пед.наук. Київ.
 7. Маслов, В. І. (2002). Наукові засади визначення змісту підвищення кваліфікації та підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Післядипломна освіта в Україні, 2, 63 – 66.
 8. Поліщук, В. П. (2012). Психологічний аналіз управлінської діяльності директора навчально-виховного закладу. Шлях освіти, 7, 12
 9. Сорочан, Т. М. (2005). Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія і практика. Луганськ : Знання.
References (Translated and Transliterated)
 1. Savel'ev, V. (1987). Course of General Physics. Moscow: Nauka.
 2. Honcharenko, U. (1995). Physics. Kyiv, Ukraine: Osvita.
 3. Sushchenko, S. S. (2007). Teaching quantum properties of light at school. Kharkiv, Ukraine: Osnova.
 4. Korshak, Ye. V., Liashenko, O. I., & Savchenko, V. F. (2004). Physics Class 11. Kyiv, Ukraine: Irpin; VTF Perun.
 5. Bariakhtar, V. H., & Bozhynova, F. Ya. (2011). Physics Class 11. Academic level. Profile level. Kharkiv, Ukraine: Vidavnytstvo «Ranok».
 6. Zbaratskyi, D. O. (2015). Equation of Enshtein. Quantums of light. Fizyka v shkolakh Ukrainy, 5/6, 65−66.
Сторінки 210-220

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/18.%20Hryn%20211-220.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140603

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.