Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147:373.3.011-051 
Автор статті  Ірина Вікторенко
Назва статті ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Анотація

Стаття присвячена проблемі методичної підготовки студентів до здійснення професійної діяльності в умовах становлення Нової української початкової школи. Запровадження в освітній процес вишу проектних технологій авторка вважає одним із чинників, що позитивно впливає на його ефективність.

Надано сутнісну характеристику ключових понять дослідження: «методична компетентність учителя природознавства початкових класів», «проектний метод навчання». Виняткову увагу приділено змодельованій авторкою технологічній карті проектної діяльності «Україна на карті світу. Найближчі сусіди нашої держави», до якої залучались студенти-третьокурсники. Описано механізм і особливості організації та реалізації проектної технології в процесі навчання природничої освітньої галузі. Особливий акцент зроблено на тому, що подібна робота є надійною в підготовці до запровадження аналогічної роботи в 4-му класі, коли молодші школярі вивчають тему «Природа України». 

Зроблено висновки про доцільність застосування методу проектів у виші; він виступає дієвим засобом формування методичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів, розвитку його пізнавального інтересу, самостійності, інтелектуальних здібностей, становленню професійно важливих особистісних рис. Він дає змогу кожному студенту залучитися до активного пізнавального процесу, дозволяє виявити здібності в груповій співпраці, підвищує мотивацію до навчання.

Ключові слова методична підготовка студентів; удосконалення підготовки вчителів початкових класів; формування предметної природознавчої компетентності молодших школярів; викладач вищого навчального закладу; методична компетентність учителя природознавства початкових класів; Нова українська школа; проектний метод навчання; творча особистість; розвиток індивідуальності особистості школяра; компетентнісне навчання; технологічна карта проектної діяльності.
Список використаних джерел                                                               
  1. Вікторенко, І. (2017). Методична компетентність учителя початкових класів у навчанні природознавства молодших школярів. Теоретичний аспект. Духовність особистості: методологія, теорія і практика № 2 (77), 52–61.
  2. Навчальні програми для 1 – 4 класів. (б.д.). gov.ua. Взято з https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli.
  3. Новий державний стандарт початкової загальної освіти. (2017). Всеукраїнська серпнева конференція. Взято з http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/NewSchool_Presentation-final_18-08-2017.pdf.
References (Translated and Transliterated)
  1. Victorenko,  (2017). Primary school teacher’s methodological competence in teaching Nature Studies to primary schoolchildren. Theoretical aspect. Spirituality of Personality: Methodology, Theory and Practice No. 2 (77), 52–61.
  2. Curriculum for the 1 – 4 forms. (n.d.). gov.ua Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli.
  3. New state standard of primary comprehensive education. (2017). Ukrainian August Conference. Retrieved from http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/NewSchool_Presentation-final_18-08-2017.pdf.
Сторінки 37-46

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/4_Viktorenko_37-46.pdf
DOI  
DOI: https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153785

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.