Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЦІННОСТЕЙ: ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЇ ТА ДИСПОЗИЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЦІННОСТЕЙ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 371.01
Автор статті  Олександра Лисенко
Назва статті СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЦІННОСТЕЙ: ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЇ ТА ДИСПОЗИЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЦІННОСТЕЙ

Анотація

У статті розглянуто екзистенційні проблеми людського буття. Автором проаналізовано поняття цінностей, що присутні в багатьох наукових дисциплінах. Людина реалізується та формується через цінності, тому можемо говорити про аксіотропізм, присутній у людській природі. Позитивні цінності формують людину, антицінності її руйнують. Проаналізовано трансцендентальні та диспозиційні концепції цінностей, здійснено їхній культурологічний і педагогічний аналіз.

Ключові слова

цінності; виховання; педагогічний підхід; культурологічний підхід; трансцендентальні концепції цінностей; диспозиційні концепції цінностей.

Список використаних джерел                                                               
 1. Jan Paweł II (1994). Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin, Poland.
 2. Matusiewicz, C. (1975). Psychologia wartości. Warszawa-Poznań, Poland.
 3. Misztal, H. (1990). Problematyka wartości w socjologii. Warszawa, Poland.
 4. Mariański, J. (2001). Kryzys moralny czy transformacja wartości? Lublin, Poland.
 5. von Hildebrand (1953). Christian Ethics. New York, the USA.
 6. Дробницкий,О.Г. (1974). Теоретические основы этики Канта. Философия Канта и современность. Москва, Россия.
 7. Нарский, И.С. (1969). Диалектическое противоречие и логика познания. Москва, Россия.
 8. Бакурадзе, О.М. (1966). Истина и ценность. Вопросы философии, 7, 80–87.
References (Translated and Transliterated)
 1. Jan Paweł II (1994). Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin, Poland.
 2. Matusiewicz, C. (1975). Psychologia wartości. Warszawa-Poznań, Poland.
 3. Misztal, H. (1990). Problematyka wartości w socjologii. Warszawa, Poland.
 4. Mariański, J. (2001). Kryzys moralny czy transformacja wartości? Lublin, Poland.
 5. von Hildebrand (1953). Christian Ethics. New York, the USA.
 6. Drobnytskiy, O.G. (1974). Theoretical fundamentals of Kant’s ethics. Kants philosophy and the present. Moscow, Russia.
 7. Natskiy, I. S. (1969). Dialectic contradiction and logics of knowledge. Moscow, Russia.
 8. Bakuradze, O.M. (1966). The truth and value. Voprosy filosofii, 7, 80–87.
Сторінки 82-90

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/8_Lysenko_82-90.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153741

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.