Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ УЧАСТЬ У ВОЛОНТЕРСЬКОМУ РУСІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 371.376.58
Автор статті  Олена Олійник, Любов Макарова, Валентина Климова, Дар’я Кабанова, Галина Рига
Назва статті ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ УЧАСТЬ У ВОЛОНТЕРСЬКОМУ РУСІ

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі формування духовної культури майбутніх учителів у системі вищої освіти, яка пов’язана із необхідністю забезпечення гуманістичного розвитку нашого суспільства та духовно-культурного відродження України. Автори наголошують, що моральна складова життєдіяльності громадянського суспільства посилюється в часи найбільшої загрози для країни в пропонують власний досвід формування ціннісної спрямованості здобувачів педагогічної освіти КЗ «Покровський педагогічний коледж» через залучення їх до волонтерської діяльності. Доведено, що активна участь у волонтерському русі, сприяє підвищенню показників розвитку до керування емоційно-почуттєвими станами та вміннями передавати свої емоційні стани дітям (під час безперервної педагогічної практики), створювати сприятливу емоційну атмосферу, коли здобувач освіти і діти переживають одні й ті самі позитивні почуття. На достатньо високому рівні розвинені готовність до самовдосконалення та самоконтролю, усвідомлення моральних і духовно-ціннісних орієнтацій.

Ключові слова професійна підготовка; волонтерство; духовна культура; моральність; етичність; діагностика.
Список використаних джерел                                                               
  1. Артамонова, Е.И. (2000). Философско-педагогические основы развития духовной культуры учителя. (Дис. д-ра пед. наук). Москва, Россия.
  2. Вайнола, Р.Х., Капська, А.Й. і Комарова, Н.М. (1999). Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. Київ, Україна: Академпрес.
  3. Звєрєва, І. і Лактіонова, Г. (2001). Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів. Київ, Україна: Науковий світ.
  4. Taylor, C. (1989). Sources of the Self: the Making of the Modern Identity. Cambridge: Harvard University Press.
References (Translated and Transliterated)
  1. Artamonova, E.I. (2000). Philosophical and pedagogical foundations for developing the spiritual culture of the teacher. (Doctoral dissertation). Moscow, Russia.
  2. Vainola, R. Kh., Kapskaya, A. Y. and Komarova, N. M. (1999). Volunteer Movement in Ukraine: Development Trends. Kiev, Ukraine: Akadempres.
  3. Zvereva, I. and Laktionova H. (2001). Training of volunteers and their role in implementing social projects. Kyiv, Ukraine: Naukovyi svit.
  4. Taylor, C. (1989). Sources of the Self: the Making of the Modern Identity. Cambridge: Harvard University Press.
Сторінки 122-133

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/12_Makarova_122-133.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153746

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.