Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 372.881.111.1
Автор статті  Ірина Лобачова
Назва статті МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Анотація

Статтю присвячено проблемі подолання мовно-мовленнєвого бар’єра в комунікативно-пізнавальних ситуаціях, що спрямовані на формування та розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів. Окреслено причини, які не дозволяють студентам бути повноцінними учасниками дискусії (складність, незрозумілість запропонованої теми для обговорення; неспроможність працювати в парах або дискусійних групах; невміння підбирати аргументи на користь будь-якого твердження тощо). Надано методичні рекомендації щодо заохочення студентів до участі в комунікативних ситуаціях, тематичних обговореннях (наголошення на важливості окресленої теми; можливість створення власних структурованих висловлювань; формування своїх груп; етика спілкування; підготовка до академічного обговорення; особистий приклад; вільність у висловлюванні; право на помилку; принципи групування студентів; сприятлива атмосфера тощо). З’ясовано, що інтерактивні технології навчання іноземної мови створюють необхідні передумови не лише для розвитку іншомовної мовленнєвої компетентності студентів, а й для формування вмінь приймати як колективні (групові), так й індивідуальні рішення, що є підґрунтям для виховання громадян з активною життєвою позицією; активізують мовний і мовленнєвий матеріал в іншомовній комунікації студентів, стимулюють їхні когнітивні процеси та розвивають професійно орієнтовані вміння в життєвих ситуаціях спілкування.
Ключові слова інтерактивні технології; комунікативна група; комунікативна компетентність; комунікативна ситуація; навички говоріння; учасник дискусії.
Список використаних джерел                                                               
  1. Busy Teacher: How to Teach Conversational English: 9 Best Practices. (n.d.). Retrieved from http://www.busyteacher.org/14409-how-to-teachconversational-english-best-practices.html
  2. Gibson,G. (2004). Facilitating English Conversation Development in Large Classrooms. The Internet TESL Journal, 9, Vol. X. Retrieved from http://iteslj.org/Techniques/Gibson-Conversation.html
  3. 3. Kayi, (2006). Teaching Speaking: Activities to Promote Speaking in a Second Language. The Internet TESL Journal, 11, Vol. XII. Retrieved from http://iteslj.org/Articles/Kayi-Teaching Speaking.html
  4. Lobachova,I. (2016). Developing Listening Skills for Improving Foreign Language Communicative Competence. Professionalism of the Teacher: Theoretical and Methodological Aspects, 3, 67–75. Retrieved from http://pptma.dn.ua/index.php/uk/
  5. Regan,L. 20 Teaching Tips: Pair Work/Group Work. (n.d.). Retrieved from http://www.tefl.net/teaching/teaching-tip_01.htm
References (Translated and Transliterated)
  1. Busy Teacher: How to Teach Conversational English: 9 Best Practices. (б.д.). Взято з http://www.busyteacher.org/14409-how-to-teachconversational-english-best-practices.html
  2. Gibson, G. (2004). Facilitating English Conversation Development in Large Classrooms. The Internet TESL Journal, 9, Vol. X. Взято з http://iteslj.org/Techniques/Gibson-Conversation.html
  3. 3. Kayi, (2006). Teaching Speaking: Activities to Promote Speaking in a Second Language. The Internet TESL Journal, 11, Vol. XII. Взято з http://iteslj.org/Articles/Kayi-Teaching Speaking.html
  4. Lobachova,I. (2016). Developing Listening Skills for Improving Foreign Language Communicative Competence. Професіоналізм педагога : теоретичні й методичні аспекти,  3, 67–75. Взято з http://pptma.dn.ua/index.php/uk/
  5. Regan, L. 20 Teaching Tips: Pair Work/Group Work. (б.д.). Взято з http://www.tefl.net/teaching/teaching-tip_01.htm
Сторінки 42-50

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/4_Lobachova_42-50.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153789

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.