Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ ТА АМБІТНІ ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ (до 80-річчя з дня заснування)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК  378.6 (477.62)
Автор статті  Світлана Омельченко
Назва статті

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ ТА АМБІТНІ ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ (до 80-річчя з дня заснування)

Анотація

 У статті представлено історичний аналіз діяльності Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» від його заснування в 1939 р. до сьогодення. Висвітлено основні етапи становлення університету як закладу вищої освіти IV рівня акредатації: організацію Слов’янського учительського інституту, його реорганізацію в Слов’янський державний педагогічний інститут, утворення факультетів, створення у 2012 р. Донбаського державного педагогічного університету через об’єднання Слов’янського державного педагогічного університету та Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. Особливу увагу приділено науковій роботі в університеті, адже ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» є потужним науковим осередком не лише в області, а й в Україні. 
Ключові слова  історія; університет; вища школа; факультет; підготовка вчителів.
Список використаних джерел                                                                 
 1. Консолідований рейтинг вишів України 2017 рік. (2017). Взято з http://osvita.ua/vnz/rating/51741/.
 2. Консолідований рейтинг вишів України 2019 рік. (2019). Взято з http://ru.osvita.ua/vnz/rating/25758/.
 3. Омельченко,С. О. (2014). Донбаський державний педагогічний університет: досягнення та перспективи (до 75-річчя з дня заснування). Літературно-мистецький альманах «Євшан», 6–9.
 4. Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2018 рік. (2018). Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2018-%D1%80%D0%BF.
 5. Протокол № 1 від 18 травня 2012 року засідання спеціалізованої вченої ради К 12.112.01 по присудженню наукового ступеня кандидата педагогічних наук у Слов’янському державному педагогічному університеті.
 6. Протокол № 2 від 05 жовтня 2012 року засідання спеціалізованої вченої ради К 12.112.01 по присудженню наукового ступеня кандидата педагогічних наук у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет».
 7. Протокол № 4 засідання спеціалізованої вченої ради К 12.112.02 по присудженню наукового ступеня кандидата філософських наук у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» від 05.2018р.
 8. Протокол № 5 від 24.12.2014 року засідання спеціалізованої вченої ради К 12.112.01 по присудженню наукового ступеня кандидата педагогічних науку Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет».
 9. Протокол № 5 від 03.02.2017 року засідання спеціалізованої вченої ради Д 12.112.01 по присудженню наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет».
 10. Протокол № 9 засідання спеціалізованої вченої ради К 12.112.02 по присудженню наукового ступеня кандидата філософських наук у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» від 28.12.2018 р.
 11. Рейтинг Ranking Web of Universities. (б.д.). Взято з https://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20.
 12. Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» 2018 року. (2018). Взято з https://ru.osvita.ua/vnz/rating/60985/.
 13. Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» 2019 року. (2019). Взято з http://ru.osvita.ua/vnz/rating/25758/.
References (Translated and Transliterated)  
 1. Consolidated Rating of Ukrainian Tertiary Institutions in 2017. (2017). Retrieved from http://osvita.ua/vnz/rating/51741/.
 2. Consolidated Rating of Ukrainian Tertiary Institutions in 2019. (2019). Retrieved from http://ru.osvita.ua/vnz/rating/25758/.
 3. Omelchenko, S. O. (2014). Donbas State Pedagogical University: Achievements and Prospects (for the 75th Anniversary Year of Foundation). Literaturno-mystetskyi almanakh “Yevshan”, 6–9.
 4. On Appointment of Grants of Ukrainian President to Doctors of Sciences for Conducting Research in 2018. (2018). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2018-%D1%80%D0%BF.
 5. Protokol #1 from May, 18, 2012 of Session of Specialized Scientific Board К 12.112.01 on Awarding Scientific Candidate Degrees at Sloviansk State Pedagogical University.
 6. Protokol #2 from October, 05, 2012 of Session of Specialized Scientific Board К 12.112.01 on Awarding Degrees of Candidate of Pedagogical Sciences at State Higher Education Institution “Donbas State Pedagogical University”.
 7. Protokol #4 from May, 26, 2018 of Session of Specialized Scientific Board К 12.112.01 on Awarding Degrees of Candidate of Philological Sciences at State Higher Education Institution “Donbas State Pedagogical University”.
 8. Protokol #5 from December, 24, 2014 of Session of Specialized Scientific Board К 12.112.01 on Awarding Degrees of Candidate of Pedagogical Sciences at State Higher Education Institution “Donbas State Pedagogical University”.
 9. Protokol #5 from February, 03, 2017 of Session of Specialized Scientific Board D 112.01 on Awarding Degrees of Candidate (Doctor) of Pedagogical Sciences at State Higher Education Institution “Donbas State Pedagogical University”.
 10. Protokol #9 from December, 28, 2018 of Session of Specialized Scientific Board К 12.112.01 on Awarding Degrees of Candidate of Philosophical Sciences at State Higher Education Institution “Donbas State Pedagogical University”.
 11. Ranking Web of Universities. (d.). Retrieved from https://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20.
 12. Ranking of Universities “Top-200 Ukraine” in 2018. (2018). Retrieved from https://ru.osvita.ua/vnz/rating/60985/.
 13. Ranking of Universities “Top-200 Ukraine” in 2018. (2018). Retrieved from http://ru.osvita.ua/vnz/rating/25758/.
Сторінки 14-26

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/141/10/30/10Omelchenko14-26.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.181600

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.