Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

КОНСТРУКЦІЇ НЕВІДОКРЕМЛЕНОЇ АППОЗИЦІЇ З ВЛАСНИМИ НАЗВАМИ)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 81’373.231:165.194(043.3)
Автор статті  Євгенія Бєліцька
Назва статті

КОНСТРУКЦІЇ НЕВІДОКРЕМЛЕНОЇ АППОЗИЦІЇ З ВЛАСНИМИ НАЗВАМИ)

Анотація

 У статті аналізується низка конструкцій невідокремленої аппозиції з власними назвами у складі. Конструкції порівнюються зі складними власними назвами на прикладі англійської та низки слов’янських мов. Особливу увагу приділено наявності таксономічних та наслідкових зв’язків між аппозитивами та складними назвами. У статті доводиться, що невідокремлена аппозиція та складні власні назви можуть походити від тотожної спільної схеми. Продемонстровано, що аппозитиви мають визначатися за допомогою феномену цитації, що трактується широко, від конкретних слів до екстралінгвістичних сутностей – подій. Таким чином, у статті пояснено, що деякі типи невідокремленої аппозиції передбачають цитацію до подій іменування і призову.
Ключові слова невідокремлена аппозиція; граматика конструкцій; констрактикон; таксономічні та наслідкові зв’язки; власні назви; цитація.
Список використаних джерел                                                                 
 1. Acuña-Fariña, J. C. (2016). The Grammars of Close Apposition. Journal of English Linguistics, 44(1), 61–83.
 2. Derrida, J. (1988). Limited Inc Evanston, IL: Northwestern University Press.
 3. Haugen, E. (1953). On resolving the close apposition. American Speech, 28(3), 165–170.
 4. Keizer, E. (2005). The discourse function of close appositions. Neophilologus, 89(3), 447–467.
 5. Langendonck, W. van (2007). Theory and Typology of Proper Names. Berlin; New York: Mouton de Gruyter.
 6. Лосев А.Ф. (1982). О пропозициональных функциях древнейших лексических структур. Знак. Символ. Миф: Труды по языкознанию. (c.246-279). Москва, Российская Федерация: Изд-во Московского ун-та.
 7. Лотман, Ю.М., Успенский Б.А. (1992) Миф – имя – культура. Избранные статьи в трех томах. (Т.1, с. 59–76). Таллин, Эстония: Александра.
 8. Meyer, Ch.F. (1992). Apposition in Contemporary English. Cambridge, the UK: Cambridge University Press.
 9. The Prague Dependency Treebank 2.0. (2006). Retrieved from https://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/
 10. Searle, J. R. (1989). How Performatives Work. Linguistics and Philosophy. 12 (5), 535–558.
 11. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. & Svarvik, J. (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
 12. Vincze, Orsolya; & Alonso Ramos, Margarita (2014). A proposal for a multilevel linguistic representation of Spanish personal names. Dependency Linguistics: Recent advances in linguistic theory using dependency structures. K. Gerdes, E. Hajičová, L. Wanner (Ed), (pp.119–140). John Benjamins Publishing Company.
 13. Vries de, M. (2008). The representation of language within language: a syntactic-pragmatic typology of direct speech. Studia Linguistica, 62 (1), 39–77.
References (Translated and Transliterated)  
 1. Acuña-Fariña, J. C. (2016). The Grammars of Close Apposition. Journal of English Linguistics, 44(1), 61–83.
 2. Derrida, J. (1988). Limited Inc Evanston, IL: Northwestern University Press.
 3. Haugen, E. (1953). On resolving the close apposition. American Speech, 28(3), 165–170.
 4. Keizer, E. (2005). The discourse function of close appositions. Neophilologus, 89(3),
  447–467.
 5. Langendonck, W. van (2007). Theory and Typology of Proper Names. Berlin; New York: Mouton de Gruyter.
 6. Losev, A. F. (1982). About proportional functions of the ancient lexical structures. Simvol. Mif: Trudy po jazykoznaniju, (pp.246–279). Moscow, the Russian Federation: Izd-vo Moskovskogo un-ta.
 7. Lotman, Ju. M., & Uspeskyy, B. (1992). Myth – name – culture. Izbrannye stati v trekh tomakh. (Vol.1, pp. 59–76). Tallin, Estonia: Aleksandra.
 8. Meyer, Ch.F. (1992). Apposition in Contemporary English. Cambridge, the UK: Cambridge University Press.
 9. The Prague Dependency Treebank 2.0. (2006). Retrieved from https://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/
 10. Searle, J. R. (1989). How Performatives Work. Linguistics and Philosophy. 12 (5), 535–558.
 11. Quirk, R.,  Greenbaum, S.,  Leech, G. & Svarvik, J. (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
 12. Vincze, Orsolya; & Alonso Ramos, Margarita (2014). A proposal for a multilevel linguistic representation of Spanish personal names. Dependency Linguistics: Recent advances in linguistic theory using dependency structures. K. Gerdes, E. Hajičová, L. Wanner (Ed), (pp.119–140). John Benjamins Publishing Company.
 13. Vries de, M. (2008). The representation of language within language: a syntactic-pragmatic typology of direct speech. Studia Linguistica, 62 (1), 39–77.
Сторінки 27-39

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/141/10/31/11Belicka27-39.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.181605

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.