Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ІНТЕРАКТИВНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНОЇ ВОКАЛЬНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ НА ПРИКЛАДІ МЕТОДУ EVT

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.011.3-051:784
Автор статті 

Вікторія Зотова

Назва статті

ІНТЕРАКТИВНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНОЇ ВОКАЛЬНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ НА ПРИКЛАДІ МЕТОДУ EVT

Анотація

 

У статті розглянуто унікальну вокальну методику всесвітньо відомого, видатного педагога, вокаліста, медика та науковця др. Джо Естіл. Проаналізовано ключові аспекти її діяльності, що представляють міцний теоретико-практичний фундамент для розвитку конкурентноспроможної української вокальної  школи майбутнього в контексті інтеграційно-європейських тенденцій розвитку суспільства. Розкрито сутність понять: «методика EVT», «інноваційне навчання», досліджено комплекс прийомів теоретико-практичного курсу Джо Естіл для розвитку вокального голосу.

Проаналізовано міждисциплінарний характер методики та вивчено історичні матеріали, що стали підґрунтям для її становлення та розвитку. З’ясовано цінність практичної спадщини методики др. Джо Естіл для розвитку науки та вокальної педагогіки у світі та в Україні зокрема.

Ключові слова

вокальна методика Джо Естіл; EVT; новітні педагогічні технології; інноваційні методи; анатомія; універсальна методика формування та розвитку вокальних навичок.

Список використаних джерел                                                               
 1. Ашрапова, Д. Д. (2017). Инновации в вокальной педагогике. Вестник института мировых цивилизаций, 15( 2), 15–21.
 2. Бабакова, П. Н. (2018). Джо Эстилл и ее уникальный метод. Лучшая студенческая статья. Краснодар, Россия: КГУК. 188–191.
 3. Гончаренко, С. (2011). Український педагогічний енциклопедичний словник. (2), оновл. Рівне. Україна: Волинські Обереги.
 4. (2017). Офіційний сайт Estill Voice Training. Взято з https://www.estillvoice.com/history/
 5. McDonald Klimek Mary. (2005). Estill Voice Level One: Compulsory Figures for Voice Control. Piysburg. USA: Estill Voice Training Sistem International LLC.
 6. Salsbury Katharine. (2014). Estill voice training: the key to holistic voice and speech training for the actor. Взято з https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4383&context=etd
References (Translated and Transliterated)
 1. Ashrapova, D. D. (2017). Innovation in vocal pedagogy. Vestnik instituta mirovykh tsivilizasiy, 15 (2), 15–21.
 2. Babakova, P. N. (2018). Jo Estill and her unique method. Luchshaya studencheskaya statya. Krasnodar, Russia: KGUK. 188–191.
 3. Honcharenko, S. (2011). Ukrainian pedagogical encyclopedic vocabulary. Rivne. Ukraine: Volynski Oberehy.
 4. (2017). The official site of Estill Voice Training. Retrieved from https://www.estillvoice.com/history/
 5. McDonald Klimek Mary. (2005). Estill Voice Level One: Compulsory Figures for Voice Control. Piysburg. USA: Estill Voice Training Sistem International LLC.
 6. Salsbury, Katharine. (2014). Estill voice training: the key to holistic voice and speech training for the actor. Retrieved from https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4383&context=etd
Сторінки 214-224

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/142/11/68/18Zotova214-224.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197234

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.