Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ЦИФРОВІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ СУЧАСНОЇ ЗАРУБІЖНОЇ ОСВІТИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 37.014.25:004 
Автор статті  Надія Воронова
Назва статті ЦИФРОВІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ СУЧАСНОЇ ЗАРУБІЖНОЇ ОСВІТИ

Анотація

Процеси інформатизації освіти в останні роки пов’язані з її цифровізацією, усе більшого поширення набуває мобільне та інші види електронного навчання на цифрових пристроях, відбувається певне переформатування електронних освітніх ресурсів, формується нове покоління навчальних засобів – цифрові освітні ресурси (ЦОР) (Digital Learning Resources, DLR). Наразі перевага віддається відкритим освітнім ресурсам, які можуть працювати на будь-якому цифровому пристрої, тобто відкритим цифровим освітнім ресурсам (Open Digital Learning Resources). Вивчення зарубіжного досвіду засвідчує формування й розвиток цифрового освітнього середовища майбутнього покоління (Next Generation of Digital Learning Environment, NGDLE).

Виокремлено й проаналізовано основні функції названого середовища: сумісність та інтеграція, персоналізація, аналітика, співпраця, доступність та універсальний дизайн. Визначено основні складники та функціональні компоненти цифрового освітнього середовища майбутнього покоління для закладів вищої освіти. Доведено, що нове покоління освітніх ресурсів формується внаслідок еволюції традиційних систем управління навчанням (Learning Management Systems, LMS) та їхнє зближення з принципами відкритої освіти і гнучким персональним освітнім середовищем (Personal Learning Environment, PLE).
Ключові слова цифрові освітні ресурси; цифрове освітнє середовище нового покоління; відкрита освіта; відкриті освітні ресурси; відкрита ліцензія.
Список використаних джерел                                                               
 1. 7 Things You Should Know About NGDLE (2015). Retrieved from https://library.educause.edu/resources/2015/12/7-things-you-should-know-about-ngdle
 2. Brown, М. (2017). The NGDLE: We Are the Architects. EDUCAUSE Review. (Pp. 11–18). Retrieved from https://er.educause.edu/-/media/files/articles/2017/7/erm17411.pdf.
 3. Dobbin, G. (2016). Exploring the Next Generation Digital Learning Environment: Opportunities and Challenges. Retrieved from https://library.educause.edu/resources/2016/6/exploring-the-next-generation-digital-learning-environment-opportunities-and-challenges
 4. Goodrum, D., Pfeifer-Luckett, R., Anderson, A., Leuba, M. … & Vervoort, C. (2019). 7 Things You Should Know About LTI Advantage. Retrieved from https://library.educause.edu/resources/2019/4/7-things-you-should-know-about-lti-advantage/
 5. Green, , Illowsky, B., Wiley, D., Ernst, D., & Young, L. (2018). 7 Things You Should Know About Open Education: Content. Retrieved from https://library.educause.edu/-/media/files/library/2018/6/eli7157.pdf
 6. Lynch, M. (2018). What is the Next Generation of Digital Learning Environments? Retrieved from https://www.thetechedvocate.org/what-is-the-next-generation-of-digital-learning-environments/
 7. Moore, Breaking Down the Digital Learning Environment and NGDLE (n.d.). Retrieved from https://blog.extensionengine.com/next-generation-digital-learning-environment.
 8. Wit, M., & Dompseler, H. (2017). How to create a digital learning environment consisting of various components and acting as a whole? Retrieved from http://www.eunis.org/download/2017/EUNIS_2017_paper_16.pdf.
 9. Згуровский, М. З. & Петренко, А. И. (2015). Цифровая наука в программе «Горизонт 2020». Системні дослідження та інформаційні технології, 1, 7–20.
 10. Цифрові освітні ресурси. Інститут Новітніх Технологій в Освіті (б.д.). Взято з http://into-edu.com.ua/node/337.
References (Translated and Transliterated)
 1. 7 Things You Should Know About NGDLE (2015). Retrieved from https://library.educause.edu/resources/2015/12/7-things-you-should-know-about-ngdle
 2. Brown, М. (2017). The NGDLE: We Are the Architects. EDUCAUSE Review. (Pp. 11 –  18). Retrieved from https://er.educause.edu/-/media/files/articles/2017/7/erm17411.pdf.
 3. Dobbin, G. (2016). Exploring the Next Generation Digital Learning Environment: Opportunities and Challenges. Retrieved from https://library.educause.edu/resources/2016/6/exploring-the-next-generation-digital-learning-environment-opportunities-and-challenges
 4. Goodrum, D., Pfeifer-Luckett, R., Anderson, A., Leuba, M. … & Vervoort, C. (2019). 7 Things You Should Know About LTI Advantage. Retrieved from https://library.educause.edu/resources/2019/4/7-things-you-should-know-about-lti-advantage/
 5. Green, C., Illowsky, B., Wiley, D., Ernst, D., & Young, L. (2018). 7 Things You Should Know About Open Education: Content. Retrieved from https://library.educause.edu/-/media/files/library/2018/6/eli7157.pdf
 6. Lynch, M. (2018). What is the Next Generation of Digital Learning Environments? Retrieved from https://www.thetechedvocate.org/what-is-the-next-generation-of-digital-learning-environments/
 7. Moore, S. Breaking Down the Digital Learning Environment and NGDLE (n.d.). Retrieved from https://blog.extensionengine.com/next-generation-digital-learning-environment.
 8. Wit, M., & Dompseler, H. (2017). How to create a digital learning environment consisting of various components and acting as a whole? Retrieved from http://www.eunis.org/download/2017/EUNIS_2017_paper_16.pdf.
 9. Zgurovskiy, M. Z. & Petrenko, A. I. (2015). Digital Science in the Horizons 2020 Program. System research and information technology, 1, 7–20.
 10. Digital Educational Resources. Institute of Advanced Technology in Education (n.d.). Retrieved from http://into-edu.com.ua/node/337.
Сторінки 37-47

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/136/9/5/4Voronova37-47.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174534

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.