Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ЕЛЕКТРОННЕ ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ Й ОЦІНЮВАННЯ МАЙБУТНІХ СПІВАКІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.614.253.4:147:371
Автор статті  Дмитро Лєвіт
Назва статті ЕЛЕКТРОННЕ ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ Й ОЦІНЮВАННЯ МАЙБУТНІХ СПІВАКІВ

Анотація

У статті розглядається роль електронних портфоліо як інструментів цифрової оцінки для підвищення якості результатів навчання у вищих навчальних закладах. Електронні портфоліо використовують потенціал цифрових технологій для підтримки самоконтролю студентів, самооцінки та обміну знаннями. Таким чином, зазначено, що електронні портфоліо сприяють покращенню навчання майбутніх співаків. З іншого боку, існуючі дослідження також виявляють проблеми для викладачів університетів при оцінюванні е-портфоліо. Питання використання електронних портфоліо наразі обговорюється у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях (Д. Алфімов, Н. Михайлова, М. Остренко, О. Пічкур, Н. Савіна, І. Шалигіна, E. Heinrich, M. Bhattacharya, R. Rayudu, S. Peacock, L. Gordon, S. Murray, K. Morss). Щоб сформулювати стратегії оптимізації навчального потенціалу електронних портфоліо, проаналізовано наукову й методичну літературу з метою вирішення дослідницького питання про те, як електронні портфоліо використовуються як інструменти цифрової оцінки для підвищення якості результатів навчання у вищій освіті.

У статті представлено огляд електронних портфоліо як інструментів цифрової оцінки. Запропоновано типологію електронних портфоліо для аналізу ситуацій їх застосування у вищій освіті. У статті висвітлено дві основні можливості електронних портфоліо, а саме: розширення навчальних можливостей студентів; зворотній зв’язок та інтерактивність за допомогою цифрових технологій. Схарактеризовано виклики та можливості електронних портфоліо в дотриманні загальноприйнятих критеріїв оцінки, включаючи: надійність, обґрунтованість, достовірність та чесність. Розглянуто основні педагогічні фактори, що впливають на використання електронних портфоліо як цифрового оцінювання. Автор розрізняє такі фактори: мотивацію студентів до залучення до електронних портфоліо, подвійну роль електронних портфоліо в оцінці навчання та оцінювання для навчання, можливості для студентів, яким не вистачає саморефлексії, потенційно недостатнє керівництво та підтримка викладачів.

Ключові слова електронне портфоліо; вища освіта; майбутні співаки; оцінка; критерії; педагогічні фактори.
Список використаних джерел                                                               
 1. Barbera, E. (2009). Mutual feedback in e-portfolio assessment: an approach to the netfolio system. British Journal of Educational Technology, 40(2), 342-357. doi:10.1111/j.1467-8535.2007.00803.x
 2. Chang, C. , Liang, C., & Chen, Y. H. (2013). Is learner self-assessment reliable and valid in a web-based portfolio environment for high school students? Computers & Education, 60(1), 325-334.
 3. Green, J., Wyllie, A., & Jackson, D. (2014). Electronic portfolios in nursing education: A review of the literature. Nurse Education in Practice, 14(1), 4-8 5p. doi:10.1016/j.nepr.2013.08.011
 4. Heath, M. (2005). Are you ready to go digital? The pros and cons of electronic portfolio development. Library Media Connection, 23(7), 66-70.
 5. Heinrich, E., Bhattacharya, M., & Rayudu, R. (2007). Preparation for lifelong learning using ePortfolios. European Journal of Engineering Education, 32(6), 653-663. doi:10.1080/03043790701520602
 6. Li, J., & De Luca, R. (2014). Review of assessment feedback. Studies in higher education, 39(2), 378-393.
 7. Lombardi, M. M. (2007). Authentic learning for the 21st century: An overview. Educause learning initiative, 1(2007), 1-12.
 8. Lorenzo, G., & Ittelson, J. (2005). An overview of e-portfolios. EDUCAUSE Learning Initiative. Advancing learning through IT innovation. EDUCAUSE. Retrieved from https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI3001.pdf
 9. Peacock, S., Gordon, L., Murray, S., Morss, K., & Dunlop, G. (2010). Tutor response to implementing an ePortfolio to support learning and personal development in further and higher education institutions in Scotland. British Journal of Educational Technology, 41(5), 827-851.
 10. Strudler, N., & Wetzel, K. (2005). The diffusion of electronic portfolios in teacher education: issues of initiation and implementation. Journal of research on technology in education, 37(4), 411-433.
 11. Tosh, D., Light, T. P., Fleming, K., & Haywood, J. (2005). Engagement with electronic portfolios: Challenges from the student perspective. Canadian Journal of Learning and Technology, 31(3), 1-19.
References (Translated and Transliterated)
 1. Barbera, E. (2009). Mutual feedback in e-portfolio assessment: an approach to the netfolio system. British Journal of Educational Technology, 40(2), 342-357. doi:10.1111/j.1467-8535.2007.00803.x
 2. Chang, C. , Liang, C., & Chen, Y. H. (2013). Is learner self-assessment reliable and valid in a web-based portfolio environment for high school students? Computers & Education, 60(1), 325-334.
 3. Green, J., Wyllie, A., & Jackson, D. (2014). Electronic portfolios in nursing education: A review of the literature. Nurse Education in Practice, 14(1), 4-8 5p. doi:10.1016/j.nepr.2013.08.011
 4. Heath, M. (2005). Are you ready to go digital? The pros and cons of electronic portfolio development. Library Media Connection, 23(7), 66-70.
 5. Heinrich, E., Bhattacharya, M., & Rayudu, R. (2007). Preparation for lifelong learning using ePortfolios. European Journal of Engineering Education, 32(6), 653-663. doi:10.1080/03043790701520602
 6. Li, J., & De Luca, R. (2014). Review of assessment feedback. Studies in higher education, 39(2), 378-393.
 7. Lombardi, M. M. (2007). Authentic learning for the 21st century: An overview. Educause learning initiative, 1(2007), 1-12.
 8. Lorenzo, G., & Ittelson, J. (2005). An overview of e-portfolios. EDUCAUSE Learning Initiative. Advancing learning through IT innovation. EDUCAUSE. Retrieved from https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI3001.pdf
 9. Peacock, S., Gordon, L., Murray, S., Morss, K., & Dunlop, G. (2010). Tutor response to implementing an ePortfolio to support learning and personal development in further and higher education institutions in Scotland. British Journal of Educational Technology, 41(5), 827-851.
 10. Strudler, N., & Wetzel, K. (2005). The diffusion of electronic portfolios in teacher education: issues of initiation and implementation. Journal of research on technology in education, 37(4), 411-433.
 11. Tosh, D., Light, T. P., Fleming, K., & Haywood, J. (2005). Engagement with electronic portfolios: Challenges from the student perspective. Canadian Journal of Learning and Technology, 31(3), 1-19.
Сторінки 48-58

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/136/9/10/5Lievit48-58.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174535

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.