Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378:372.881.111.1
Автор статті  Ірина Лобачова
Назва статті КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Анотація

У статті досліджено проблему використання комунікативного підходу під час навчання англійської мови майбутніх учителів початкової школи. Комунікативний підхід розглянуто як стратегію формування іншомовної мовленнєвої компетентності, що відбувається завдяки здійсненню студентом іншомовного акту комунікації. З’ясовано, що важливим у змісті навчального предмета є чітко визначене емоційно-оціночне ставлення студентів до навколишнього світу, одне до одного, до навчальної діяльності під час вивчення іноземної мови. Запропоновано низку позитивних мотиваційних тверджень, усвідомлення яких допоможе студенту ефективно опанувати іноземну мову: англійська мова для роботи та професійного зростання (одержати освіту міжнародного рівня, брати участь у закордонних семінарах і конференціях, працевлаштуватись за кордоном, читати фахову літературу в оригіналі, користуватися англомовними сайтами для отримання необхідної інформації тощо); для подорожей і повсякденного життя (подорожувати та знайомитися з традиціями і побутом іншомовної країни без перекладача, замовити готель, обрати зручний маршрут, дивитися англомовні фільми та слухати пісні, користуватися додатками та комп’ютерними програмами тощо).

Доведено, що навчання англійської мови, ураховуючи комунікативний підхід, організовується відповідно до реального процесу мовленнєвого спілкування, який є моделлю акту комунікації об’єктивної дійсності. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів стає можливим за умови створення в навчальному процесі типових ситуацій реального спілкування, які виникають у різних сферах життя.

Для створення життєвих комунікативних ситуацій під час викладання іншомовного мовлення викладач може використовувати ілюстративний матеріал такого наочного засобу навчання, як Віммельбух.

Ключові слова комунікативний підхід; іншомовна мовленнєва компетентність; мовленнєва діяльність; мотиваційне твердження; ситуація спілкування; стратегія навчання.
Список використаних джерел                                                               
  1. Busy Teacher: How to Teach Conversational English: 9 Best Practices. (б.д.). Взято з http://www.busyteacher.org/14409-how-to-teachconversational-english-best-practices.html
  2. Jordan, Catapano. (2017). How to Motivate Students with Encouragement. Retrieved from:  http://www.teachhub.com/how-motivate-students-encouragement
  3. Lobachova I. (2018). Methodical Tips for Improving Students’ Foreign Language Speaking Skills in English Lessons. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 8, 42–50. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/4_Lobachova_42-50.pdf
  4. Lobachova I. (2017). The Practical Value of Using Wimmelbuch in Teaching English to Primary Schoolchildren. Science and Education. Academic Journal of South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky, 5/CLVIII, 148 –151.
  5. Teach Thought Staff. (2017). 21 Simple Ideas To Improve Student Motivation. Retrieved from: https://www.teachthought.com/pedagogy/21-simple-ideas-to-improve-student-motivatio/
References (Translated and Transliterated)
  1. Busy Teacher: How to Teach Conversational English: 9 Best Practices. (n.d.). Retrieved from http://www.busyteacher.org/14409-how-to-teachconversational-english-best-practices.html
  2. Jordan, Catapano. (2017). How to Motivate Students with Encouragement. Retrieved from http://www.teachhub.com/how-motivate-students-encouragement
  3. Lobachova I. (2018). Methodical Tips for Improving Students’ Foreign Language Speaking Skills in English Lessons. Professionalism of the Teacher: Theoretical and Methodological Aspects, 8, 42–50. Retrieved from http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/4_Lobachova_42-50.pdf
  4. Lobachova I. (2017). The Practical Value of Using Wimmelbuch in Teaching English to Primary Schoolchildren. Science and Education. Academic Journal of South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky, 5/CLVIII, 148–151.
  5. Teach Thought Staff. (2017). 21 Simple Ideas To Improve Student Motivation. Retrieved from https://www.teachthought.com/pedagogy/21-simple-ideas-to-improve-student-motivatio/
Сторінки 95-104

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/136/9/8/9Lobacova95-104.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174540

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.