Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ШЛЯХ ДО РОЗШИРЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.091.59:342.7
Автор статті 

Олена Бескорса, Альона Максимюк

Назва статті

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ШЛЯХ ДО РОЗШИРЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація

У статті розглянуть проблему розширення прав студентів через організацію діяльності органів самоуправління в закладах вищої освіти. Підтвердження актуальності порушеної проблеми викладено в низці документів Ради Європи та уряду України. Концептуальним підґрунтям дослідження стали праці зарубіжних учених, зокрема П. Фрейре, П. Годкінсона, Т. Лаусона, Дж. Волкера та інших. Серед українських науковців І. Аносов, В. Демчук, Г. Гарбузова, Ю. Кравченко, В. Приходько присвятили свої дослідження вивченню різних аспектів діяльності органів самоуправління в закладах освіти. З’ясовано, що в питаннях щодо розширення прав людини в освіті науковці в світовому масштабі завжди звертаються до праць П. Фрейре, в яких він наголошував на необхідності залучення студентів до активної участі в освітньому процесі та до керування ним, що має емансипаційний ефект. Встановлено, що до широкого вжитку поняття розширення прав особистості увійшло наприкінці 20-го століття й сутність його полягала у встановленні контролю над різними аспектами соціального життя та несення відповідальності за них, що тісно корелює з функціями органів студентського самоуправління. На основі вивчення наукових праць В. Пельзнера, визначено критерії розширення прав студентів із урахуванням потенціалу студентського самоврядування.

Ключові слова

 розширення прав людини; студентське самоуправління; права людини в освіті.

Список використаних джерел                                                               
 1. Рекомендація (2004) Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці. (2004). Ухвалено на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р. Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_573
 2. Cunningham, I., Hyman J., & Baldry, C. (1996). Empowerment: the power to do what? Industrial Relations Journal, 27(2), 143–154. DOI: 1111/j.1468-2338.1996.tb00764.x.
 3. European Convention on Human Rights. (2010). Retrieved from https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
 4. Hodkinson, P. (1989). Crossing the Academic/Vocational Divide: personal effectiveness and autonomy as an integrating theme in post-16 education, British Journal of Educational Studies, 37(4), 369–383.
 5. Khusainova, S. V. & Levina, E. U. (2016). Experimental study of student self-development conditions. Modern problems of social-humanitarian sciences, 4, 61–65.
 6. Lawson, T. (2011). Empowerment in Education: liberation, governance or a distraction? A review”. Power and Education, 3(2), 89–103. DOI: 10.2304/power.2011.3.2.89.
 7. Pevzner, V. M. (2005). Pedagogical potential of student self-government in modern University. Velikiy Novgorod, the Russian Federation: Izd-vo NovGU im. Yaroslava Mudrogo.
 8. Short, P. M., Greer, J. T., & Melvin, W. M. (1994). Creating Empowered Schools: lessons in change, Journal of Educational Research, 32(4), 38–52.
 9. Walker, J. (1988). Louts and Legends. Sydney: Allen & Unwin.
References (Translated and Transliterated)
 1. Recommendations (2004) of the Committee of Ministers of Council of Europe for countries-members about the role of European Convention on human rights in university education and vocational training. (2004). Adopted at the session 114 of the Committee of Ministers May, 12 2004. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_573
 2. Cunningham, I., Hyman J., & Baldry, C. (1996). Empowerment: the power to do what? Industrial Relations Journal, 27(2), 143–154. DOI: 1111/j.1468-2338.1996.tb00764.x.
 3. European Convention on Human Rights. (2010). Retrieved from https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
 4. Hodkinson, P. (1989). Crossing the Academic/Vocational Divide: personal effectiveness and autonomy as an integrating theme in post-16 education, British Journal of Educational Studies, 37(4), 369–383.
 5. Khusainova, S. V. & Levina, E. U. (2016). Experimental study of student self-development conditions. Modern problems of social-humanitarian sciences, 4, 61–65.
 6. Lawson, T. (2011). Empowerment in Education: liberation, governance or a distraction? A review”. Power and Education, 3(2), 89–103. DOI: 10.2304/power.2011.3.2.89.
 7. Pevzner, V. M. (2005). Pedagogical potential of student self-government in modern University. Velikiy Novgorod, the Russian Federation: Izd-vo NovGU im. Yaroslava Mudrogo.
 8. Short, P. M., Greer, J. T., & Melvin, W. M. (1994). Creating Empowered Schools: lessons in change, Journal of Educational Research, 32(4), 38–52.
 9. Walker, J. (1988). Louts and Legends. Sydney: Allen & Unwin.
Сторінки 112-120

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/147/12-2020/77/9Beskorsa112-120.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206742

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.