Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІКИ SHADOWING У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

372.881.111.1

 

Автор статті 

Ірина Лобачова

Назва статті

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІКИ SHADOWING У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

 

 

 

Анотація

У статті визначено методологічні аспекти застосування техніки shadowing у навчанні англійської мови для вдосконалення іншомовної мовленнєвої компетентності студентів. З’ясовано, що сучасні вимоги до освітнього процесу зумовлюють нові умови інтерактиву між викладачем і студентом, що сприяє розширенню пізнавальних здібностей, розвитку творчих і комунікативних навичок, науковому пошуку інформації, її систематизації, аналізу і синтезу, веденню проєктної діяльності, створенню стратегії особистісного зростання тощо. На створення таких умов впливають методи навчання, які не лише стають підґрунтям для розвитку інтересу, мотивації, самостійності, ініціативності, самооцінки і підвищення рівня самоконтролю, а й для ефективного засвоєння і передачі знань.

Науковці (І. Бом, Д. Джонсон, А. Липкіна, Т. Матіс, С. Мішуровська, О. Попова, Г. Селевко, Л. Вашенко, К. Ушакова та ін.) стверджують, що знайти правильний підхід до формування та збереження мотивації – це найважливіше питання в сучасній теорії та практиці викладання англійської мови. Переваги та недоліки використання традиційних та інноваційних методів у навчанні іноземних мов розглядають О. Баєва, І. Бех, Н. Мартинова, Л. Рубенштейн, Г. Щукіна, М. Сумаріш, Г. Онаха, О. Пометун, М. Танака та ін.

            Мета статті – визначити методологічні аспекти впровадження техніки shadowing у навчання англійської мови та з’ясувати її переваги і недоліки.

У розвідці окреслено, що в плані вивчення іноземних мов на оволодіння іншомовними навичками впливає безліч факторів, правильне поєднання яких сприяє отриманню найбільш продуктивних результатів і дає можливість вивчити мову в різних аспектах. Домінантну позицію серед цих чинників займають методи навчання (гуманістичні, комунікативно-діяльнісні, традиційні). З’ясовано, що на сучасному етапі застосування аудіолінгвального методу актуальним є залучення техніки shadowing, яка змінює пасивний аспект діяльності на активний і дозволяє студентам розвивати навички аудіювання, інтуїтивно та підсвідомо засвоювати граматику іноземної мови, збагачувати словниковий запас, бути спроможними до вільного використання мови в різних життєвих ситуаціях спілкування, покращує самодисципліну, допомагає швидше засвоювати нову інформацію тощо.

Ключові слова аутентичний навчальний матеріал; інноваційні методи навчання; іншомовна мовленнєва компетентність; мотивація; техніка shadowing; стратегія навчання; традиційні методи навчання.
Список використаних джерел                                                               
 1. English Teaching Methods (2018). Retrieved from: http://www.huntesl.com/a-brief-look-at-the-different-esl-teaching-approaches-and-methods/
 2. Hamada, Yo (2018). Shadowing: What is It? How to Use It. Where Will It Go? RELC Journal, 1 – 8. http://doi.org/10.1177/0033688218771380
 3. Herndon, Eve (2018). What are Multiple Intelligences and How Do They Affect Learning? Retrieved from: https://www.cornerstone.edu/blogs/lifelong-learning-matters/post/what-are-multiple-intelligences-and-how-do-they-affect-learning
 4. Lobachova, I. (2019). The Communicative Approach as a Strategy of Forming Foreign Language Speaking Competence. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty – Professionalism of the Teacher: theoretical and methodological aspects, 9, 95 – 104. https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174540
 5. OttingerIvan (2019). Shadowing Technique: Practice speaking English effectively without having to go to the center. Retrieved from: https://tipsmake.com/shadowing-technique-practice-speaking-english-effectively-without-having-to-go-to-the-center
 6. Richards, J.C., Rodgers, T.S. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching. NY: CUP. 2001. 171 p.
 7. Shadowing: A New Way to Improve Fluency at C2 Level (2018). Retrieved from: https://oxfordhousebcn.com/en/shadowing-improve-fluency-at-c2-level/
 8. Sumarish, M. Pd. (2017). The Impact of Shadowing Technique on Tertiary EFL Learners’ Listening Skill Achievements. International Journal of English Linguistics. 7 (5). 184 – 189. http://doi.org/10.5539/ijel.v7n5p184
 9. Taylor, Alex (2018). Language Teaching Methods: An Overview. Retrieved from: https://blog.tjtaylor.net/teaching-methods/
 10. Yurchak, Nicole (2018). Shadow English: What is it? How can you use it? Retrieved from: https://ru.verbling.com/discussion/shadow-english-what-is-it-how-can-you-use-it
References (Translated and Transliterated)
 1. English Teaching Methods (2018). Retrieved from: http://www.huntesl.com/a-brief-look-at-the-different-esl-teaching-approaches-and-methods/
 2. Hamada, Yo (2018). Shadowing: What is It? How to Use It. Where Will It Go? RELC Journal, 1 – 8. http://doi.org/10.1177/0033688218771380
 3. Herndon, Eve (2018). What are Multiple Intelligences and How Do They Affect Learning? Retrieved from: https://www.cornerstone.edu/blogs/lifelong-learning-matters/post/what-are-multiple-intelligences-and-how-do-they-affect-learning
 4. Lobachova, I. (2019). The Communicative Approach as a Strategy of Forming Foreign Language Speaking Competence. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty – Professionalism of the Teacher: theoretical and methodological aspects, 9, 95 – 104. https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174540
 5. OttingerIvan (2019). Shadowing Technique: Practice speaking English effectively without having to go to the center. Retrieved from: https://tipsmake.com/shadowing-technique-practice-speaking-english-effectively-without-having-to-go-to-the-center
 6. Richards, J.C., Rodgers, T.S. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching. NY: CUP. 2001. 171 p.
 7. Shadowing: A New Way to Improve Fluency at C2 Level (2018). Retrieved from: https://oxfordhousebcn.com/en/shadowing-improve-fluency-at-c2-level/
 8. Sumarish, M. Pd. (2017). The Impact of Shadowing Technique on Tertiary EFL Learners’ Listening Skill Achievements. International Journal of English Linguistics. 7 (5). 184 – 189. http://doi.org/10.5539/ijel.v7n5p184
 9. Taylor, Alex (2018). Language Teaching Methods: An Overview. Retrieved from: https://blog.tjtaylor.net/teaching-methods/
 10. Yurchak, Nicole (2018). Shadow English: What is it? How can you use it? Retrieved from: https://ru.verbling.com/discussion/shadow-english-what-is-it-how-can-you-use-it
Сторінки 73-84

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/101/7Lobachova73-84.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222850

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.