Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ROLA LITERATURY W ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
SOCIAL CREATIVITY IN STRUCTURE OF FUTURE PEDAGOGUES’ CREATIVE ABILITIES

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.