Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВОКАЛЬНО-ХОРОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО СПІВПРАЦІ З УЧНЯМИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ РЕПЕРТУАРУ СТУДЕНТСЬКОГО ОРКЕСТРУ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПРИЙНЯТТЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
ОНОВЛЕННЯ МЕТОДІВ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ШКІЛЬНОМУ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОМУ КОЛЕКТИВІ
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТЕОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
СПЕЦИФІКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ІННОВАЦІЙНОМУ ВИМІРІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.