Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МОДА СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК СИНТЕЗ ЦІННОСТЕЙ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ ДЛЯ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТІ
ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ
ОСВІТА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
РОЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИИ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
РОЛЬ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЛІЕТНІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.