Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Вимоги до оформлення списку джерел

 

Список літератури та references для розширеної анотації англійською мовою повинні бути оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). 

Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними он-лайн сервісами:

  • для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (https://www.slovnyk.ua/translit.php);
  • для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc).

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.