Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Вимоги до оформлення списку джерел

 Список літератури та references для розширеної анотації англійською мовою повинні бути оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).

Транслітерація українських текстів латинськими літерами

(Постанова КМУ «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р.)

 

Українські літери

Латинські літери

Нотатки

Приклад застосування

1

А

A

 

Алушта – Alushta

2

Б

B

 

Борщагівка – Borschahivka

3

В

V

 

Вишгород – Vyshhorod

4

Г

H, hg

Н – у більшості випадках

hg – щоб передати сполучення –зг-

Гадяч – Hadiach

 

Згорани – Zhgorany

5

Ґ

G

 

Ґалаґан – Galagan

6

Д

D

 

Дубно – Dubno

7

Е

E

 

Рівне – Rivne

8

Є

Ye, ie

Yе – на початку слова,

іе – на іншому місці

Євпаторія – Yevpatoriia

Наєнко – Naienko

9

Ж

Zh

 

Житомир – Zhytomyr

10

З

Z

 

Запоріжжя – Zaporizhzhia

11

И

Y

 

Мирний – Myrnyi

12

І

I

 

Іршава – Irshava

13

Ї

Yi, i

Yі – на початку слова,

і – на іншому місці

Їжакевич – Yizhakevych

Кадіївка – Kadiivka

14

Й

Y, i

Y – на початку слова,

і – на іншому місці

Йосипівkа – Yosypivka

Стрий – Stryi

15

К

K

 

Київ – Kyiv, Коктебель – Koktebel

16

Л

L

 

Лебедин – Lebedyn

17

М

M

 

Миколаїв – Mykolaiv

18

Н

N

 

Ніжин – Nizhyn

19

О

O

 

Одеса – Odesa

20

П

P

 

Полтава – Poltava

21

Р

R

 

Ромни – Romny

22

С

S

 

Суми – Sumy

23

Т

T

 

Тетерів – Teteriv

24

У

U

 

Ужгород – Uzhhorod

25

Ф

F

 

Фастів – Fastiv

26

Х

Kh

 

Хуст – Khust

27

Ц

Ts

 

Біла Церква – Bila Tserkva

28

Ч

Ch

 

Чернівці – Chernivtsi

29

Ш

Sh

 

Шостка – Shostka

30

Щ

Shch

 

Гоща – Hoshcha

31

Ю

Yu, iu

Yu – на початку слова,

іu – на іншому місці

Юрій – Yurii,

Крюківка – Kriukivka

32

Я

Ya, ia

Yа – на початку слова,

іа – на іншому місці

Яготин – Yahotyn

Ічня – Ichnia

 

М’який знак і апостроф латиницею не відтворюються. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

 

Написання обов'язкових елементів оформлення списку літератури

англійською мовою

 

Тези доповідей

Abstracts of Papers

Матеріали (праці) конференції

Proceedings of the Conference Title

Матеріали 3 міжнар. конференції симпозіуму, з'їзду, семінару)

Proceedings of the 3rd International Conference (Symposium, Сongress, Seminar)

Матеріали II Всеукраїнської конференції

Proceedings of the 2nd All-Ukrainian Conference

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції

Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference

Дис. ... канд. наук

Candidate’s thesis

Дис. ... д-ра наук

Doctor’s thesis

Автореф. дис. ... канд. наук

Extended abstract of candidate’s thesis

Автореф. дис. ... д-ра наук

Extended abstract of Doctor’s thesis

 

Написання загальноприйнятих скорочень слів англійською мовою

 

Вип.

issue

Cтаття = Ст.

article

У книзі: = В кн.:

in

Том = Т.

Vol.

Серія = Сер.

ser.

Частина = Ч.

part

Гл.

сh.

та ін.

еt al.

Без року публікації = б.г.

No date = n.d.

Без місця публікації = Б.м.

N.p.

Спец. випуск (розділ)

special issue (section)

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.