Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Редакційна політика

Наукове електронне видання «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти» є журналом з відкритим доступом. Його зміст перебуває у вільному безкоштовному доступі для користувачів, які можуть читати, завантажувати, поширювати, друкувати, шукати, або робити посилання на повні тексти статей у цьому журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає визначенню BOAI (Budapest Open Access Initiative) щодо відкритого доступу. Автори несуть всю повноту відповідальності за зміст надрукованих статей та достовірність наведених в них результатів й розрахунків.

Редакційна колегія наукового електронного видання «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти» дотримується етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, спираючись на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Редакційна політика журналу базується на принципах:

  • – об’єктивності та неупередженості у відборі статей з метою їх публікації;
  • – високої вимогливості до якості наукових досліджень;
  • – «сліпого» рецензування статей;
  • – колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей;
  • – доступності та оперативності у спілкуванні з авторами;
  • – суворого дотримання авторських прав;
  • – суворого дотримання графіку виходу журналу.

Редакція веде систематичну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.

Редакція журналу категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для його недопущення.

Редакція журналу сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку вітчизняної педагогічної науки.

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.