Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Від редактора

Шановні колеги!

Вітаємо Вас на сторінках часопису «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти», покликаного стати нивою педагогічної думки для наукової спільноти ХХІ століття: учених-дослідників, учителів-практиків, науковців-початківців і всіх небайдужих до проблем розвитку освіти України в часи її сутнісного реформування, переносу навчальних пріоритетів, зміни освітньої парадигми, поступової адаптації до вимог сучасного суспільства.  

Сучасні тенденції фундаменталізації, глобалізації, гуманізації, екологізації, інформатизації та технологізації світової освітньої системи висувають перед ученими безліч теоретико-методичних і практичних проблем, ефективно вирішувати які варто в умовах вільної наукової дискусії на сторінках спеціалізованих видань, до яких належить збірник «Професіоналізм  педагога: теоретичні й методичні аспекти».

Для відповідності нашого періодичного видання сучасним освітнім реаліям, розширення доступу до його матеріалів для всіх дописувачів і читачів,  підвищення рівня і якості наукової полеміки на сторінках часопису від другого випуску редакційна колегія пропонує новий видавничий формат – наукове електронне періодичне видання, розміщене на власному сайті «Наукове електронне видання: «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти» (режим доступу: http://pptma.dn.ua/index.php/uk/).

Для доступу до матеріалів збірника бажаючі можуть зареєструватися на сайті й регулярно ознайомлюватися зі статтями українських та зарубіжних науковців. Світовій популяризації матеріалів збірника сприяють три мови сайту: українська, російська та англійська.

Запрошуємо науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищої освіти, усіх зацікавлених у вирішенні сучасних проблем професійно-педагогічної освіти до оприлюднення результатів власних наукових пошуків та експериментальних досліджень на пропонованому дискусійному майданчику – «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти».

 

Головний редактор,

доктор педагогічних наук, професор

С. О. Омельченко

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.