Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Редакційна колегія

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Омельченко Світлана Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, ректор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Гаврілова Людмила Гаврилівна – доктор педагогічних наук, професор (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна).

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Бескорса Олена Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна).

ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР

Ішутіна Олена Євгенівна – кандидат педагогічних наук, асистент (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна)

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Барановська Лілія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор (Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна).

Бондаренко Володимир Іванович – доктор педагогічних наук, доцент (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»)

Жуковська Анна доктор габілітований, професор (Університет Марії Кюрі-Склодовської, м.Люблін, Польща).

Інь Маоюань кандидат педагогічних наук (Муданьцзяньський педагогічний університет, м. Муданьцзянь, КНР).

Козир Алла Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор (Інститут мистецтв НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна).

Кручинський Микола Генріхович – доктор медичних наук, професор (Поліський державний університет, м. Пінськ, Білорусь).

Лещенко Марія Петрівна – доктор педагогічних наук, професор  (Університет Яна Кохановського, Кельце, Польща).

Набока Ольга Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна).

Панасенко Елліна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна).

Роганова Марина Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, м. Харків, Україна).

Саяпіна Світлана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»)

Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, НАПН України, м. Київ, Україна).

Солдатенко Микола Миколайович – доктор педагогічних наук, професор (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, НАПН України, м. Київ, Україна).

Стешенко Володимир Васильович – доктор педагогічних наук, професор (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна);

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор (Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна).

Цвєткова Ганна Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор (Інститут розвитку дитини НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна).

Хижняк Інна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна).

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.