Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Рецензування

Процес рецензування:

 1. До збірника наукових праць «Професіоналізм педагога: теоретичні й практичні аспекти» приймаються статті наукового характеру відповідної тематики. Подання, що не задовольняє тематиці або вимогам видання, може бути відхилене.
 2. Редакція журналу підтримує світові стандарти прозорості процесу рецензування, тому видання практикує подвійне «сліпе» рецензування рукописів.
 3. Статті, подані до журналу, протягом тижня надсилаються на рецензування двом незалежним експертам. Рецензент ознайомлюється з анотацією статті, після чого погоджується чи відмовляється рецензувати поданий матеріал. У разі відмови протягом декількох днів призначається інший рецензент.
 4. У двотижневий термін рецензенти ознайомлюються з матеріалом та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи «Форму рецензування», яку редакція в подальшому надсилає авторові.
 5. У представленій формі рецензенти вказують свої зауваження та завантажують файли з виправленнями чи матеріалами, що можуть бути використанні для доопрацювання статті.
 6. Після заповнення основної «Форми рецензування» експерти обирають одну із запропонованих рекомендацій:
  • «Прийняти подання» – подання готове до публікації й приймається без змін;
  • «Прийняти у виправленому вигляді» – приймається, якщо автор врахує вказані зауваження;
  • «Повернути на виправлення й повторне рецензування» – необхідне суттєве доопрацювання матеріалів й повторне рецензування статті;
  • «Відхилити подання» – подання не задовольняє вимогам видання.
 7. Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація надсилається авторові. Протягом 1 – 2 тижнів автор у разі потреби доопрацьовує статтю та надсилає в редакцію журналу нову версію. Якщо після вказаного терміну відповіді від автора не отримано – подання знімається з черги й видаляється.

Процедура апеляції:

Якщо автор не погоджується із зауваженнями рецензента, він має право надіслати в редакцію апеляцію у форматі «Зауваження рецензента – коментар автора». Цей документ надсилається рецензентові і спільно з редакцією ухвалюється відповідне рішення щодо рукопису.

У випадку, коли рецензенти обирають взаємопротилежні резолюції щодо представленого рукопису (прийняти/відхилити), редакція призначає незалежного експерта.


Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.